INTERNET

Op internet is veel informatie te vinden over afval.

Duurzaam Meer nuttige producten maken uit afval is het doel van de Vereniging van Afvalverwerkers. Op de site van de VVAV is onder andere een discussie gaande over energiewinning uit afval. Volgens de VVAV is energie uit afval een vorm van duurzame energie. ,,Nee, duurzame energie moet direct herleidbaar zijn tot zonne-energie met een korte kringloop of andere stromingsbronnen'', is de reactie van Kamerlid Crone van de PvdA. www.vvav.nl

Overleg Het Afval Overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en het ministerie van VROM. De site van het AOO biedt informatie over het Landelijk Afvalbeheersplan en de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering 2001. www.aoo.nl

Afval Online Deze site biedt Nederlands en Europees nieuws over afval en milieu. In het archief kan op thema worden gezocht naar nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

www.afval.noordhoek.nl

Verenigde Staten Waste News is een site met (Amerikaans) nieuws over afval. De site van het Office of Solid Waste and Emergency Response bevat veel informatie over onder andere technische innovatie op het gebied van afvalverwerking en opslag van schadelijke stoffen.

www.wastenews.com

www.epa.gov/oswer

Protest De site van het Nuclear Waste Watch-project informeert over de gevaren van radioactief afval. Via de site kunnen surfers protestmails sturen naar lokale overheden in de VS die het gebruik van plutonium in kerncentrales willen toestaan. www.bredl.org/nuclear

Handel Solidwaste.com is een virtuele marktplaats voor afval. Aanbieders en verwerkers van afval kunnen onderhandelen over de prijs. In Nederland brengt Milieunet binnenkort een systeem online dat Nederlandse aanbieders en verwerkers van afval met elkaar in contact brengt.

www.solidwaste.com

www.milieunet.nl