Hartbewaking

Bij het artikel Tweede Kamer aan de hartbewaking (in de krant van dinsdag 19 juni, pagina 2) staat dat medewerking was verleend door mr. B.C.L. Wanders. Dit moet zijn mr. B.C.L. Waanders.