Gezant op matje om uitspraak Jorritsma

De uitspraak van minister Jorritsma (Economische Zaken) dat ze de Franse president Chirac ,,een engerd'' vindt, blijkt toch nog een staartje te hebben gekregen. De Nederlandse ambassadeur in Parijs, C. Kröner, is korte tijd later op het matje geroepen bij hoge medewerkers van Chirac en van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Védrine om tekst en uitleg te geven.

Dit schrijft minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Verhagen (CDA). De ambassadeur stelde dat Jorritsma slechts op persoonlijke titel had gesproken en niet had gedoeld op Chirac als staatshoofd. Dat `type man' sprak haar niet aan.

Jorritsma deed haar gewraakte uitlatingen begin april in het radioprogramma `Spijkers met koppen'. De bewindsvrouw verklaarde bij die gelegenheid blij te zijn met de monarchie en er niet aan te moeten denken dat Nederland ,,een engerd als Chirac'' als president zou hebben.

Dit leidde tot een storm van verontwaardiging, te meer omdat Jorritsma ook al voor rumoer had gezorgd door in 1996 te verklaren dat Frankrijk een leuk land is maar dat het jammer is dat er Fransen wonen. In die tijd waren de betrekkingen tussen beide landen bovendien nog gespannen wegens meningsverschillen over het drugsbeleid. ,,Heel ongepast''en ,,gewoon een blunder'' waren enkele van de kwalificaties van de buitenlandspecialisten in de Tweede Kamer daags na de uitspraken van Jorritsma voor de radio.

Jorritsma zelf heeft intussen overigens eerder deze maand alweer een geruisloos verlopen bezoek aan Frankrijk gebracht, waarbij ze onder meer waardering oogstte voor haar correcte Frans.

Volgens Van Aartsen is de zaak na het onderhoud met de ambassadeur afgesloten.