Geen opvang gezakte leerlingen

Voor gezakte vwo-leerlingen aan de openbare scholen in Rotterdam is, ondanks een wettelijke plicht, geen zogenoemde `bezemklas' geregeld. Door een conflict tussen de gemeente Rotterdam en de openbare scholen over de bekostiging kan de klas niet van de grond komen.

De wet verplicht scholen bezemklassen op te zetten, zodat leerlingen niet in de knel komen door de invoering van de Tweede Fase die volgend jaar op het vwo ingaat. In de bezemklassen krijgen zij nog les in de oude stijl.

Volgens examencoördinator H. Lotgering van het openbare Libanon Lyceum moet het gemeentelijke Bestuur openbaar onderwijs zorgen voor één bezemklas voor alle gezakte vwo'ers in Rotterdam. ,,Voor ons is dat veel te duur en zij zijn tenslotte eindverantwoordelijk voor het openbaar onderwijs.''

Het opzetten van een bezemklas is duur omdat die slechts een beperkt aantal leerlingen krijgt. Vandaar dat de openbare scholen samen één klas willen opzetten, met geld van de gemeente. Deze weigert dit echter en vindt dat de opvang van de scholieren een zaak van de scholen is.

In Rotterdam zullen waarschijnlijk veertig tot vijftig eindexamenkandidaten in het vwo hun diploma niet halen. De circa acht gezakte leerlingen op het Libanon Lyceum zullen nu zelf moeten aankloppen bij particuliere scholen, regionale opleidingscentra of het volwassenenonderwijs. Conrector H. van der Veen: ,,En dat zijn vaak dure scholen, waar bovendien niet alle vakken worden aangeboden.''

Het ministerie van Onderwijs is niet op de hoogte van het conflict in Rotterdam, maar merkt op dat scholen zonder opvang voor gezakten ,,een boze Onderwijsinspectie'' op de stoep zullen krijgen.

    • Guus Valk