CAO technische groothandel

Het heeft anderhalf jaar geduurd, maar gisteren zijn werkgevers en vakbonden het eens geworden over een CAO voor de 50.000 werknemers bij technische groothandels. Met terugwerkende kracht krijgt het personeel 11 procent meer loon in drie jaar. De CAO geldt vanaf 1 april 2000 en heeft een looptijd van drie jaar. De bonden leggen het principeakkoord positief voor aan de leden.