Benelux wil forum over toekomst EU

De Ierse afwijzing van het Verdrag van Nice is reden tot bezinning over de zwakheden van de Europese Unie. Dit zei de Belgische premier Guy Verhofstadt gisteren bij de presentatie van een gezamenlijk Benelux-standpunt over de toekomst van Europa. Hij waarschuwde voor ,,een arrogante houding'' tegenover de Ieren die het verdrag begin deze maand per referendum verwierpen. De EU hoopt dat bij een nieuw referendum alsnog een meerderheid van de Ieren het verdrag zal steunen.

Premier Wim Kok zei dat een nieuw verdrag van de EU moet worden voorbereid met een debat waaraan alle burgers kunnen deelnemen. Dan kan zo'n verdrag brede ondersteuning in de samenleving krijgen. De onderhandelingen tussen de EU-landen over dit nieuwe verdrag in 2004 moeten volgens de Benelux worden voorbereid door een ,,forum'' dat voorgezeten wordt door ,,een Europese politieke kracht van aanzien''. Aan dat forum zouden Europarlementariërs, vertegenwoordigers van nationale parlementen, van de Europese Commissie en van de regeringen van de EU-lidstaten moeten deelnemen. Het forum zou echter niet te zelfstandig mogen worden en daarom regelmatig aan de Europese regeringsleiders en aan de ministers van Buitenlandse Zaken verslag moeten uitbrengen.

De Benelux-voorstellen voor een Europese grondwet en aanpassing van de EU-instellingen komen grotendeels overeen met het standpunt dat de Nederlandse regering eerder heeft ingenomen over de Europese toekomst. Zo willen de Benelux-landen de positie van het Europees Parlement en van de Europese Commissie versterken. De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker zei dat de Benelux zich inzet voor de gemeenschappelijke (communautaire) methode van besluitvorming in de EU en niet wil dat meer besluiten intergouvernementeel worden genomen.

De Benelux-voorstellen zijn weinig uitgewerkt. Zo willen de drie Benelux-premiers dat de voorzitter van de Europese Commissie in de toekomst voor de Europese bevolking wordt gekozen, maar zij vermijden aan te geven hoe dat moet gebeuren. In het memorandum ontbreken zaken waarover binnen de Benelux verschil van mening bestaat. Zo staat er niets in over de mogelijke heffing van een Europese belasting.