Bedrijfsartsen voelen druk werkgevers

Van de Nederlandse bedrijfsartsen voelt 87 procent zich door de opdrachtgever (werkgevers) onder druk gezet om beslissingen te nemen waar zij niet achter staan. De pressie die zij ervaren van opdrachtgevers is groter dan die van de werknemers die zij begeleiden bij ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek dat bedrijfsarts T. de Martines als afstudeerproject heeft verricht onder 269 bedrijfsartsen.

Het is voor het eerst dat de druk is onderzocht die werkgevers uitoefenen op bedrijfsartsen in dienst van arbodiensten. Uit eerder onderzoek bleek al dat bedrijfsartsen in de spreekkamer steeds meer last hebben van druk die werknemers uitoefenen. Van de door De Martines ondervraagde artsen zegt 80 procent hier last van te hebben; 70 procent zegt ook te lijden onder `verbaal geweld' (schelden, agressie) van werknemers. Fysiek geweld is ook een probleem: 15 procent is er afgelopen jaar slachtoffer van geworden.

De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen (NVAB) reageert geschrokken op de onderzoeksresultaten. Een accuraat verzuimbeleid, waarin de rol van de bedrijfsarts wordt vastgelegd, ontbreekt volgens de vereniging nog bij 30 tot 40 procent van de bedrijven. Dergelijk beleid speelt volgens de NVAB een sterk preventieve rol.

Onduidelijk is in hoeverre bedrijfsartsen zich in hun beslissing laten beïnvloeden door verbale en/of fysieke druk van cliënt of opdrachtgever. Volgens De Martines willen bedrijfsartsen beïnvloeding niet toegeven, maar overkomt het zeker de helft van hen. ,,Een aantal artsen vertelde dat een beslissing soms geven en nemen is, om de scherpe kantjes ervan af te halen.''

Vice-voorzitter F. Peters van de NVAB wijt de toegenomen druk op bedrijfsartsen onder meer aan het uitgeklede sociale stelsel in Nederland. ,,Het financiële belang van zowel werkgever als werknemer bij het oordeel van de bedrijfsarts is steeds groter geworden.''

    • Rentsje de Gruyter