Barendrecht eist garantie veilige Betuwespoorlijn

Het gemeentebestuur van Barendrecht weigert nieuwe vergunningen voor de bouw van de Betuwelijn als geen harde garantie voor de veiligheid wordt gegeven. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat het onafhankelijke ingenieursbureau SAVE een deel van het tracé binnen de gemeentegrenzen onderzoeken.

Het gaat volgens een woordvoerder van het ministerie om ,,een integraal veiligheidsonderzoek in opdracht van de minister''. De resultaten van deze studie, die begint na de zomer, moeten vervolgens worden beoordeeld door een veiligheidscommissie van deskundigen, waardoor vertraging vrijwel onvermijdelijk is.

De moeilijkheden hebben betrekking op een betonnen overkapping van 1.500 meter voor vijf verkeersstromen binnen de gemeente Barendrecht. De onderling gescheiden tunnels zijn bedoeld voor de HSL-Zuid en voor de Betuwelijn, maar ook voor de gewone, doch frequenter rijdende passagierstreinen. De gemeente heeft wel een vergunning verleend voor de buitenmuren en het dak.

Volgens burgemeester Th. van de Wouw heeft zijn college in de afgelopen maanden ,,met verbazing'' vastgesteld dat er geen criteria voorhanden zijn om de veiligheid in de vijf tunnelbakken te kunnen toetsen. ,,Het projectbureau wilde die criteria werkende weg ontwikkelen, maar dat vonden wij onjuist. Het bureau is als aannemer immers belanghebbende. Daarom hebben we een onafhankelijke toetsing gevraagd. Dat was ons in de onderhandelingen met de minister ook toegezegd.'' Maar de eis om deze toezegging na te komen, werd volgens hem lange tijd genegeerd, terwijl het projectbureau wel alle begrip toonde voor het standpunt van de gemeente.

Vorige maand hebben B en W het projectbureau schriftelijk meegedeeld geen nieuwe vergunningen meer te zullen verlenen voor de aankleding en inrichting van de tunnels. [Vervolg BETUWELIJN: pagina 3]

BETUWELIJN

Criteria onduidelijk

[Vervolg van pagina 1] Volgens Van de Wouw, betekent dit dat het bureau alsnog de veiligheidscriteria moet ontwikkelen.

De woordvoerder van Verkeer en Waterstaat zegt dat het onderzoek duidelijkheid moet verschaffen over de veiligheidsconcepten, die voor ieder van de vijf doorgangen anders zijn. ,,Zo is een van de vragen of er voor de verschillende lijnen een eigen verkeersleiding moet komen of dat één groep dat zou kunnen doen.'' In de studie wordt volgens haar ook veel aandacht besteed aan het voorkomen van ongevallen.

De burgemeester schetst wat er gebeurde in zijn gemeente, nadat de eerste vergunning om te beginnen met de bouw, was afgegeven. ,,We stelden ons de vraag wat hier nu precies wordt gemaakt. Is het een gebouw waarin mensen verblijven? Hoe komen die er dan uit bij een storing of een calamiteit? Dat was volstrekt onduidelijk.'' Volgens Van de Wouw was de gang van zaken voor de buitenste twee tunnels wel redelijk nauwkeurig in te schatten, maar voor de binnenste drie in het geheel niet. ,,Als daar een trein stil komt te staan, moeten we weten hoe de mensen naar buiten kunnen komen en hoe snel, op welke manier de hulpdiensten naar binnen kunnen. Dat soort vragen kon niet worden beantwoord. Het college vond het onjuist dat de aannemer zou mogen aangeven hoeveel vluchtdeuren er in buizen moeten worden gemaakt'', aldus de burgemeester. Hij vindt zoiets evenmin een taak voor een gemeentebestuur. ,,Dergelijke criteria moeten over het hele land uniform zijn.''

    • Harm van den Berg