AFVAL

In de strijd tegen de aanzwellende stroom huis- en zwerfvuil heeft minister van Milieu Pronk nu het statiegeld op blikjes als middel ingezet. Het bedrijfsleven verzet zich hevig, omdat het innemen van blikjes en wegwerpflesjes te duur zou zijn. En is de Nederlandse burger wel bereid om na het glas, het papier en het groente-, fruit- en tuinafval ook het blik apart weg te brengen? Het hergebruik van afval is het laatste decennium met grote sprongen vooruitgegaan, maar het lijkt er steeds meer op dat het scheiden van afval ook heel goed kan gebeuren ná het inzamelen.