Verrijk uw topman, stem Vermeend

Wat is het verschil tussen FNV-voorzitter L. de Waal en VNO-NCW-chef J. Schraven? De Waal durft zijn stakende leden bij de spoorwegen tot de orde te roepen, Schraven weigert zijn broodheren publiekelijk aan te spreken op hun almaar stijgende beloningen.

Iedereen is al jaren voor verantwoorde loonstijgingen, maar toch wil het bij de topmanagers maar niet lukken. Hoe kan dat? Minister W. Vermeend (PvdA) van Sociale Zaken komt, voor de tweede keer in twee weken, met een onderzoek.

Vermeend laat al bekijken of de argumenten voor de loongolf onder topmanagers deugen. Mist Nederland buitenlandse toprecruten omdat wij naast de broodjeslunch met melk ook zulke zuinige salarissen betalen? Gezien het groeiend aantal buitenlanders in Nederlandse raden van bestuur (ABN Amro, Aegon, Wolters Kluwer) is het hier kennelijk goed toeven.

Tijdens het voorjaarsoverleg legde Vermeend een nieuw onderzoeksplan op tafel. Hoe beheerst de BV Nederland de topsalarissen. Het kabinet heeft al een wetsontwerp voor advies naar de Raad van State gestuurd om bedrijven te verplichten volledige openheid te geven over de beloning (salaris, opties, aandelen) van hun bazen.

Maar openheid garandeert geen matiging. Nergens is de openheid zo groot als in de Verenigde Staten, nergens zijn de excessen zo zichtbaar. Vermeend speelt nu met de gedachte om de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders te laten beslissen over de honorering.

De arbeidsvoorwaarden van de topmanagers zijn het domein van de commissarissen. Die toezichthouders zijn grotendeels gerecruteerd uit de rangen der (voormalige) topmanagers. Dat schept wel een band, maar biedt weinig stimulans om verantwoording af te leggen over bijvoorbeeld de koppeling tussen prestaties van managers en hun bonussen en opties.

De aandeelhouders meer macht geven zorgt niet voor matiging, maar voor extra kansen op verrijking. Beleggers eisen rendement, het maakt hun niets uit of een topmanager rijk wordt, als zij door winstgroei en koerswinst maar net zo rijk worden. Liefst nog rijker.

Het eigen belang van de steeds vluchtiger beleggers dicteert gemiddelde salarissen voor topmanagers, vette bonussen, maar veel aantrekkelijke aandelenopties, die rap gewin stimuleren.

Snijden in werknemersaantallen is de logische eerste stap van elke manager die onder deze omstandigheden begint. Topmanagers stemmen voortaan Vermeend.

    • Menno Tamminga