Unilever sluit Indiase fabriek thermometers

Unilever sluit een fabriek voor kwikthermometers in India. Milieuorganisaties die hebben geprotesteerd tegen vervuiling en slechte werkomstandigheden bij de fabriek zien de sluiting als een overwinning.

Volgens Unilever is de belangrijkste reden voor sluiting van de fabriek in Kodaikanal (Zuid-India) dat de productie van thermometers niet past in de kernactiviteiten van het bedrijf. Een woordvoerder van het verzorgings- en levensmiddelenconcern erkent dat protesten tegen de fabriek bij de sluiting ,,wel een rol'' hebben gespeeld.

Unilever kreeg de thermometerfabriek in de jaren tachtig in handen als onderdeel van een overgenomen cosmeticabedrijf. Over de sluiting heeft Unilever zelf geen persbericht uitgebracht, omdat de omzet verhoudingsgewijs klein is.

Volgens milieuorganisatie Greenpeace heeft Unilever toegezegd dat het 5.300 kilo afval in de buurt van de fabriek zal opruimen. ,,Het afval bestaat uit glas van gebroken thermometers vermengd met kwik'', aldus een woordvoerder. Unilever kon vanmorgen deze toezegging niet bevestigen.

Een commissie die is ingesteld door de lokale regering van de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu onderzoekt de beschuldigingen van milieuvervuiling en slechte werkomstandigheden. In afwachting van de afronding daarvan lag de productie van thermometers al sinds begin maart van dit jaar stil. Greenpeace en Unilever weten niet wanneer het regeringsonderzoek wordt afgerond.

Volgens Greenpeace hebben (voormalige) werknemers van de thermometerfabriek (nu 140) ernstige gezondheidsklachten, omdat zij op onverantwoorde manier met kwik hebben gewerkt. Volgens Unilever zijn in een medisch onderzoek ,,geen ziektes vastgesteld'' die duiden op kwikvergiftiging. Greenpeace dringt aan op openbaarmaking van het onderzoek. De actiegroep wil dat Unilever bewijst dat (mogelijke) blootstelling aan kwik niets te maken heeft met gezondheidsklachten van (voormalige) werknemers.

Volgens Greenpeace zouden de Indiase arbeids- en milieuomstandigheden voor Unilever in Nederland ondenkbaar zijn. Een woordvoerder dringt aan op mondiale richtlijnen. Unilever heeft een bedrijfscode met richtlijnen voor arbeidsomstandigheden (wereldwijd veilig en gezond) en milieu (bedrijfsvoering zo veel mogelijk milieuvriendelijk). Het concern publiceert een milieu- en sociaal jaarverslag. Over de problemen in India is daarin niet gerapporteerd.