Taalles aan allochtoon minder vrijblijvend

Er moet een einde komen aan de vrijblijvendheid bij taallessen voor allochtonen die hier minimaal twee jaar wonen. Minister Van Boxtel (Integratie) wil dat deze cursisten niet langer zonder reden kunnen afhaken.

De bewindsman overweegt een soort borg in te stellen die de leerlingen voor aanvang van de taalles moeten voldoen. Wanneer zij de cursus afgerond hebben, krijgen zij die weer terug. Daar kan eventueel een bonus aan worden toegevoegd wanneer de les goed is verlopen. Van Boxtel gaat daarover praten met de gemeenten en de regionale opleidingscentra, die de lessen Nederlands verzorgen.

Allochtonen die hier voor 1998 zijn komen wonen, kunnen vrijwillig en gratis een cursus Nederlands volgen. Voor deze lessen, die 11.000 gulden per stuk kosten, bestaan lange wachttijden. Maar 60 procent van de deelnemers haakt voortijdig af, doordat zij een baan vinden, zwanger raken, verhuizen of geen kinderopvang hebben. Uit onderzoek is gebleken dat bijna een half miljoen allochtonen die hier al langer wonen het Nederlands niet goed beheersen.

Van Boxtel ziet vooralsnog weinig heil in sancties, bleek gisteren tijdens een debat. Eerst moet het hele scholingstraject beter lopen, vindt hij, en bovendien wil hij geen drempel opwerpen bij de vrijwillige cursussen. Op termijn moet het wel mogelijk worden cursisten die moedwillig roet in het eten gooien financieel te bestraffen.

De fracties in de Tweede Kamer hadden aangedrongen op maatregelen om de hoge uitval tegen te gaan. Kamerlid Verburg (CDA) noemde de gebrekkige beheersing van de taal van veel buitenlanders ,,een groot verzwegen probleem'', vergelijkbaar met de WAO-problematiek. Zij ziet het liefst dat voor deze groep mensen een combinatie van werken en leren in het leven wordt geroepen.

Die oproep vond ook weerklank bij de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66. De Kamer had minister Vermeend (Sociale Zaken) gevraagd het debat bij te wonen, maar tot ergernis van de fracties liet hij verstek gaan.