Sloop Zwarte Madonna en ministeries nabij

Het woonblok de Zwarte Madonna en de gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie in het centrum van Den Haag worden gesloopt. Op hun plaats worden acht torens gebouwd.

Gemeente, Rijksgebouwendienst en projectontwikkelaar MAB hebben overeenstemming bereikt over de vernieuwing van het Wijnhavenkwartier. De Haagse wethouder Hilhorst (Stadsvernieuwing) presenteerde gisteren het plan daartoe van de Amerikaanse architect Richard Meier.

Met het project hoopt de gemeente op een betere verbinding van Centraal Station en binnenstad. De acht torens bieden beter zicht en een betere doorloop dan nu het geval is. De architectonische invulling van het stedenbouwkundige plan moet nog volgen. Meier heeft torens van 90 tot 130 meter hoogte in gedachten.

Het rijk kan komende vrijdag instemmen met de intentieverklaring die Den Haag, Rijksgebouwendienst en MAB hebben ondertekend. De gemeenteraad buigt zich 5 juli over het plan.

De kosten voor het project bedragen ongeveer 1,3 miljard. Hiervan is 60 miljoen nog niet gedekt. Hilhorst verwacht dat dit gat binnenkort is overbrugd. Hij weigerde gisteren details over de financiering te verstrekken. Bijkomend probleem is dat de gemeente de Zwarte Madonna nog niet heeft gekocht van woningcorporatie Haag Wonen. Ze zijn het niet eens over de prijs.

Met de sloop van de Zwarte Madonna gaan 336 huurwoningen verloren, waarvan eenderde in de sociale sector. In het nieuwe plan komen daarvoor 500 woningen in de plaats, waarvan 100 in de sociale sector, aldus Hilhorst.

In het vernieuwde Wijnhavenkwartier komen naast de 500 woningen twee ministeries, een hotel, winkels, restaurants en een fitnesscentrum. Met die combinatie van wonen, werken en vermaak denkt de gemeente de leegloop van het centrum tegen te gaan.

Toen de gemeenteraad in januari van dit jaar instemde met de aankoop van de Zwarte Madonna om het zwart betegelde woonblok vlakbij Centraal Station te slopen, volgde een golf van verzet. De bewoners en Haag Wonen tekenden bezwaar aan, evenals minister Pronk (VROM) en Tweede-Kamerlid A. Duijvesteijn (PvdA).