Remkes vindt koopwoningen IJburg `niet normaal' duur

De prijs van nieuwe woningen op IJburg, de nieuwe woonwijk in het IJmeer bij Amsterdam, is ,,niet normaal'', maar vooralsnog is er geen reden om in te grijpen met een `prijsbeheersingsmaatregel'. Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) heeft dit gisteren geantwoord op mondelinge vragen van het Tweede-Kamerlid Duivesteijn (PvdA).

Volgens hem wordt voor woningen op IJburg soms 400.000 tot 500.000 gulden meer betaald dan voor vergelijkbare woningen elders in het land. Hierdoor worden deze woningen onbereikbaar voor huishoudens in het `middensegment' van de markt, die omstreeks 300.000 tot 600.000 gulden voor een woning te besteden hebben, aldus Duivesteijn.

Staatssecretaris Remkes zegde toe nader onderzoek te laten verrichten naar de prijsontwikkeling in het middensegment van de woningmarkt in het algemeen, en op IJburg in het bijzonder. In augustus zal hij overleg voeren met projectontwikkelaars en aannemers.

De gemeente Amsterdam is verwikkeld in onderhandelingen met drie bouwconsortia over een evenwichtige verdeling van woningen voor verschillende inkomensgroepen op IJburg. In de nieuw te bouwen wijk zou 30 procent sociale woningbouw moeten komen, 30 procent dure koopwoningen en 40 procent woningen in het middensegment. Twee consortia hebben onlangs laten weten dat zij de gewenste woningen voor de middengroepen niet kunnen bouwen, omdat dit voor hen onvoldoende winstgevend zou zijn. Anders zouden ze deze woningen in versoberde vorm willen afleveren. In de Kamer werd afwijzend gereageerd op het voorstel om te bezuinigen op de woningen voor middengroepen op IJburg. ,,Hoe kan men een woning van 5,30 bij 9,30 meter nog soberder maken'', vroeg Duivesteijn zich af.