Rechtbank: Orthodoxen mogen niet terug naar Irak

Syrisch-orthodoxe christenen uit Centraal-Irak die naar Nederland zijn gevlucht, kunnen niet zonder meer naar het noorden van Irak worden teruggestuurd.

De Vreemdelingenkamer in Groningen heeft dat onlangs bepaald in een procedure die een Syrisch-orthodoxe christen had aangespannen. Justitie weigert zijn voorlopige verblijfsvergunning te verlengen, omdat Irakezen volgens Justitie veilig terug kunnen naar het noorden van hun vaderland.

Volgens de Werkgroep Vluchtelingen Vrij is de uitspraak van de rechter van groot belang voor ongeveer 9000 vluchtelingen uit Noord- en Centraal-Irak die ook een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en die niet door het ministerie is verlengd.

Asielzoekers uit Centraal-Irak mogen blijkens eerdere uitspraken alleen teruggestuurd kunnen worden naar het noorden van dat land wanneer blijkt dat zij daar familie-, gemeenschaps- of politieke banden hebben. De Syrisch-orthodoxe gemeenschap telt in het noorden evenwel slechts zevenduizend mensen, zodat de kans klein is dat vluchtelingen die Nederland uitgezet worden daar op onderdak kunnen rekenen. Justitie heeft dat onvoldoende onderzocht, aldus het vonnis. Staatssecretaris Kalsbeek heeft eerder gesteld dat Noord-Irak wel een vestigingsalternatief is voor Syrisch-orthodoxe christenen uit Centraal-Irak. Dat staat in de nu geldende ambtsberichten uit 2000, maar ook in nieuwe ambtsberichten die de Tweede Kamer volgende week dinsdag behandelt.