Provincie Zeeland kapittelt Schelde

De Koninklijke Schelde Groep (KSG) in Vlissingen geeft geen betrouwbaar beeld over afvalstoffen, gebruik van oplosmiddelen en lozingen in het oppervlaktewater. Het ontbreekt het concern aan een deugdelijk meet- en registratiesysteem, stelt provincie Zeeland. De provincie eist dat KSG nog dit jaar een goed meet- en registratiesysteem instelt. De provincie bereidt een `bestuurlijke waarschuwing' aan het adres van KSG voor. Daarin wordt het bedrijf gesommeerd binnen een bepaalde termijn te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van meet- en registratiesystemen.