`Onderwijs asielzoekers faalt'

Kinderen van asielzoekers krijgen ,,absoluut onvoldoende opleiding''. Zeker 60 procent van deze kinderen wordt in het voortgezet onderwijs niet opgeleid om in de maatschappij naar behoren te kunnen functioneren. Dat schrijven zeven scholengemeenschappen in de provincie Groningen in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de scholen, die allen onderwijs aanbieden aan kinderen van asielzoekers, is de gebrekkige opleiding een vrijwel onoplosbaar probleem. ,,Wij weten het gewoon niet meer'', zegt directeur B. Zweers van het Dollard College, één van de ondertekenaars van de brief. ,,Op hele groepen kinderen hebben wij geen grip meer.''

Volgens Zweers zijn de problemen bij de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) het grootst. Zij zijn niet of nauwelijks te motiveren en laten zich weinig zien op school. ,,Wij doen meestal niet meer dan ze van de straat houden, als dat al lukt. Wij worden niet betaald om oppas te spelen, wij willen goed onderwijs geven.''

Het aantal ama's in Nederland neemt snel toe. Dit jaar komen er naar schatting bijna 7.000 bij. De meeste kinderen zijn via mensensmokkel het land binnengekomen. Ze krijgen zelden een permanente verblijfsvergunning.

Een ander probleem is volgens de scholen de constante verplaatsing binnen Nederland van asielzoekerskinderen zonder verblijfsstatus. ,,De continuïteit laat zoveel te wensen over dat van een redelijke opleiding niet of nauwelijks gesproken kan worden.''

De scholen schrijven dat meer geld niet de oplossing is. Zweers: ,,Het beschikbare materiaal en de inzet van het personeel is prima. Het is alleen fysiek onmogelijk om de kinderen in een paar jaar alles te leren, terwijl ze vaak als analfabeet het land binnenkomen.''