Nederlandsche Bank ziet tragere economie

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 2,5 procent groeit. Volgend jaar groeit de economie met 2,9 procent, maar het jaar daarop zakt de groei weer terug naar 2,5 procent. Dit blijkt uit berekeningen met het economische model van DNB in het jongste Kwartaalbericht, dat vanmiddag werd vrijgegeven.

De raming voor de groei dit jaar is lager dan de 2,7 procent die de centrale bank in maart nog voorzag, en is ook lager dan de jongste raming van 2,75 procent door het Centraal Planbureau. De prognose voor volgend jaar en het jaar daarop zit dicht in de buurt van de zogenomde `potentiële groei'- de groei die de Nederlandse economie kan doormaken zonder oververhitting. Ook het advies op maandag van de Studiegroep begrotingsruimte, een groep van hoge ambtenaren die de voorwaarden voor het begrotingsbeleid van een nieuw kabinet schetst, gaat uit van gemiddeld 2,5 procent economische groei. De inflatie zal dit jaar volgens DNB gemiddeld 4,5 procent bedragen, in 2002 3,1 procent en in 2003 2,2 procent. Daarmee blijft de inflatie nog jaren boven de waarde van tussen 0 en 2 procent die door de Europese Centrale Bank wordt gezien als prijsstabiliteit.