Melkert wil directe relatie met Antillen

Een volgende Nederlandse regering moet voor haar Antillen-beleid vaker directe afspraken maken met elk van de eilanden apart, zonder tussenkomst van de centrale regering van de Nederlandse Antillen. Dat heeft Ad Melkert, fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, gisteren verklaard tijdens het bezoek van zes fractieleiders aan Aruba.

Dijkstal (VVD), die eveneens op Aruba verblijft, is er niet op tegen de steun aan de Nederlandse Antillen in een volgend regeerakkoord op te nemen. Dat is nu niet het geval. Maar Dijkstal zegt nog niet te weten wat er dan precies in die passage van het regeerakkoord zou moeten staan.

In oktober reist een omvangrijke Nederlandse handelsdelegatie onder leiding van minister van Economische Zaken Jorritsma naar de Antillen en Aruba. De voorziene vermindering van het aantal ambtenaren van de centrale regering op de Antillen biedt volgens Melkert de gelegenheid om Nederlandse steun meer in samenwerking met de vijf eilanden te verlenen. Zo kan meer dan tot nog toe recht worden gedaan aan de specifieke omstandigheden en behoeften van elk van de eilanden.

Evenmin als de andere fractieleiders voelt de PvdA'er ervoor om aan eilanden een vorm van staatkundige autonomie binnen Koninkrijksverband te geven, zoals met name St. Maarten en Saba verlangen. Een praktische autonomie en verantwoordelijkheid op eilandniveau acht hij echter alleszins denkbaar. Daarnaast moeten zijns inziens sommige communautaire voorzieningen van de Antillen worden versterkt. Ook kan de Kustwacht - een Koninkrijksaangelegenheid die door Nederland wordt verzorgd - op de Antillen worden uitgebreid.

In de gedachtegang van alle fractieleiders is elke toekomstige steun en samenwerking afhankelijk van de parlementaire goedkeuring en een begin van implementatie van de afspraken tussen de centrale regering van de Antillen en het Internationaal Monetair Fonds. De fractieleiders blijven doof voor oproepen van de Antilliaanse premier Michel Pourier, om nu reeds over te gaan tot overboeking van de beloofde Nederlandse begrotingssteun van meer dan 200 miljoen Nederlandse gulden, daar de begrotingsbezuinigingen bijna gefinaliseerd zijn.

Gisteren verbleef de Nederlandse delegatie van zes fractieleiders op Aruba, en sprak met de op dezelfde dag demissionair geworden premier Henny Eenman. Nieuwe verkiezingen op Aruba volgen over drie maanden.

    • Raymond van den Boogaard