Meer opkoop van rundvlees bij prijsdaling

De Europese Unie zal meer rundvlees uit de markt nemen om de ingezakte prijs te ondersteunen. Nederland heeft zich bij monde van minister Brinkhorst (Landbouw) verzet tegen deze maatregel.

De Europese ministers van Landbouw spraken gisteren op hun maandelijkse bijeenkomst af dat de EU maximaal 500.000 ton opkoopt als de prijs onder het Europees garantieniveau zakt. Nu is het interventieplafond 350.000 ton.

Minister Brinkhorst noemde de maatregel na afloop ,,onverantwoord'' en ,,een verkeerd politiek signaal''. Volgend jaar willen de EU-ministers in het kader van de hervorming van het Europese landbouwbeleid juist afspreken minder geld uit te geven aan prijsregulering.

Onder aanvoering van Frankrijk vinden de meeste landen interventie nu nog wel nodig, omdat de rundvleesconsumptie in de EU al maandenlang onder het gangbare jaarlijkse gemiddelde ligt. Nu ligt de daling op 8,8 procent, meldde de Commissie gisteren. In oktober was dit dertig procent, in maart 23 procent. In Nederland liep de rundvleesconsumptie niet terug.

Brinkhorst verweet zijn collega's te bezwijken voor de verleiding van ,,kleine cadeautjes'' aan de boeren. De Duitse hervormingsgezinde minister Künast, die haar aanvankelijke bedenkingen tegen de interventie gisteren liet varen, kreeg van Brinkhorst het verwijt ,,haar ziel voor een bord linzen'' te verkopen.

De EU-ministers werden het niet eens over een definitief verbod op diermeel in voer voor varkens en pluimvee. Frankrijk, Duitsland, Spanje en Oostenrijk hadden daarop aangedrongen. De Commissie verlengt nu in elk geval tot eind dit jaar het tijdelijke verbod, dat in december werd ingesteld wegens de BSE-onrust. Volgens de Commissie hoeft diermeel niet blijvend te worden geweerd uit het voer voor varkens en kippen, omdat zij niet gevoelig zijn voor BSE. Voor runderen is diermeel sinds 1994 verboden.

De verwerking van keukenafval en restaurantafval in diervoeder wordt wel definitief verboden. Besmet keukenafval (`swill') leidde in februari tot de uitbraak van mond-en klauwzeer in Engeland, en speelde waarschijnlijk ook een rol bij verschillende uitbraken van varkenspest, de besmettelijke virusziekte die vorige week uitbrak in Spanje. In Nederland is swill al langer verboden.

De ministers bereikten een akkoord over strengere welzijnsregels voor varkens. Het houden van drachtige zeugen in ligboxen, waarin zij zich niet kunnen omdraaien, wordt vanaf 2013 verboden. Nieuwe stallen moeten vanaf 2003 aan nieuwe eisen voldoen, die onder meer wroetgedrag voor biggen mogelijk maken en meer daglicht brengen.

Brinkhorst wil dat alle stallen in Nederland vanaf 2008 aan de strengere regels voldoen. Hij toonde zich teleurgesteld dat er geen meerderheid in de EU was voor een verbod op het zonder verdoving castreren van biggen. Hij overweegt zo'n verbod nu nationaal in te voeren. Voor de beperking van de transportduur van dieren wacht hij wel op Europese regelgeving. De Commissie gaat daar nu een rapport over maken dat over een jaar wordt verwacht.

    • René Moerland