Marokko weigert Nederlands onderzoek

De Nederlandse regering dreigt opnieuw de relatie met Marokko op het gebied van sociale zekerheid op te zeggen, indien de Marokkaanse autoriteiten geen Nederlandse waarnemers toelaten bij de controle op bijstandsfraude.

Marokko blijkt een vorige maand gesloten akkoord daarover anders te interpreteren dan Nederland. Een van de sancties die Nederland kan uitvoeren is stopzetting van kinderbijslag aan alle Marokkaanse ouders die na een verblijf in Nederland weer zijn teruggekeerd naar Marokko.

Dat schrijft staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamerleden Wilders (VVD) en Harrewijn (GroenLinks) hadden Hoogervorst verzocht opheldering te verschaffen over geruchten als zouden de Marokkanen het moeizaam bereikte akkoord over samenwerking niet uitvoeren.

Hoogervorst heeft samen met minister Vermeend (Sociale Zaken) gisteren een boze brief gestuurd aan de Marokkaanse minister van Sociale Zaken, Abbas El-Fassi. Daarin staat letterlijk dat ,,de samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid ernstig onder druk zal komen te staan'' als de Marokkanen niet alsnog het in mei bereikte akkoord volledig uitvoeren. Het is voor het eerst dat de bewindslieden openlijk zo'n dreigement uiten.

Het comité dat in Marokko onderzoek moet doen naar mogelijke bijstandsfraude is op 11 juni bijeengekomen. Daarbij bleek dat Marokko geen Nederlandse functionarissen wil toelaten om ter plekke te verifiëren of sprake is van fraude.

Beide landen raakten in april met elkaar in conflict, toen Nederlandse ambtenaren in het kadaster wilden onderzoeken of Marokkanen onroerend goed met een waarde van meer dan 20.000 gulden bezaten. Als dat, in strijd met de regels, het geval was, zouden ze niet langer in aanmerking komen voor bijstand uit Nederland. Marokko ontzegde de Nederlanders daarop de toegang tot het kadaster, hun bezoek zou een inbreuk zijn op de soevereiniteit van het land. In mei werd besloten tot de vorming van een gezamenlijke commissie. Die zou een Nederlander en een Marokkaan aanwijzen, die samen het kadaster in konden.