Kamer stemt in met nieuw orkestbeleid

De Tweede Kamer heeft vanmorgen in grote lijnen ingestemd met een aantal ingrepen van staatssecretaris Van der Ploeg (cultuur) in het orkestenbestel. Die houden zowel bezuinigingen als versterkingen in.

Tweede Kamer en bewindsman spraken uit dat na vijftien jaar van voortdurende reorganisaties bij de symfonieorkesten de rust moet worden hersteld en dat verdere ingrepen nu niet meer op de politieke agenda staan. Van der Ploeg zei zijn opvolgers daarop niet te kunnen vastleggen. ,,Ik vind wel dat na deze ingrepen de orkesten zich op de toekomst moeten kunnen richten.''

De Kamer ging op hoofdzaken akkoord met de samenvoeging van het Noordhollands Philharmonisch Orkest met het Nederlands Balletorkest, een bezuiniging van anderhalf miljoen gulden op het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) en met een nieuwe opzet van de artistieke leiding van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO). Een aantal orkesten krijgt extra geld om knelpunten weg te werken. De bezuiniging op het NedPho was voor chef-dirigent Hartmut Haenchen reden om zijn vertrek aan te kondigen, maar daarop gingen Kamer en staatssecretaris vanmorgen niet meer in, zijn naam viel niet.

De nu goedgekeurde ingrepen, verschuivingen binnen het orkestenbudget, gaan veel minder ver dan eerder was voorgesteld door de Raad voor Cultuur, die drie orkesten wilde opheffen. Een daaropvolgend rapport van de commissie-Hierck, dat het eerste advies nuanceerde, werd door Van der Ploeg nog afgezwakt, zodat het MCO niet het Radio Symfonie Orkest hoefde op te heffen. De Tweede Kamer constateerde unaniem dat er nog een groot aantal losse eindjes overblijft, waarover nog definitieve duidelijkheid moet komen. Het Noord Nederlands Orkest, dat geen extra geld kreeg, verkeert in financiële problemen. Het orkest dat ontstaat na de fusie van het Noordhollands Philharmonisch Orkest en het Balletorkest dreigt te weinig arbeidsplaatsen te krijgen. Er is te weinig geld voor operette, omdat Van der Ploeg het budget daarvoor tijdelijk gebruikt om problemen elders op te lossen. De Raad voor Cultuur wilde voor de operettte 7 miljoen, het is nu 2.5 miljoen. Maar ook de staatssecretaris stemde in met het pleidooi van veel kamerleden om operettevoorstellingen te blijven verzorgen wegens de laagdrempeligheid voor ,,de 60-plussers met een smalle beurs, de zilveren cultuurconsument'', zoals het CDA-kamerlid De Pater het zei.

Een aantal van die problemen wordt op korte termijn nog nader bekeken, zei Van der Ploeg. Ook de commissie-Hierck zal nog nader rapport uitbrengen over een vermeende rekenfout in het rapport. Van der Ploeg weigerde om de extra subsidie die het Rotterdams Philharmonisch Orkest dit jaar krijgt omdat Rotterdam `Culturele hoofdstad van Europa' is, met een gelijk bedrag aan te vullen.