Botsing in coalitie over plan zieken

De PvdA is hard met coalitiepartners VVD en D66 in aanvaring gekomen over opheffing van het ontslagverbod voor zieke werknemers. Vice-fractievoorzitter Duijvesteijn verwijt D66 en VVD de aanpak van de WAO bewust te polariseren.

VVD en D66 sloten met het CDA een gelegenheidscoalitie om de twee jaar lange ontslagbescherming van zieke werknemers te beeindigen. Als de werknemers te weinig doen om weer aan het werk te komen, moeten zij kunnen worden ontslagen, aldus VVD, D66 en CDA. Het Kamerlid Wilders (VVD) vindt de PvdA ,,een slechte verliezer''. ,,Wij zijn er in dit huis om meerderheden te zoeken. Soms hoort de PvdA daar niet bij.''

Volgens de PvdA worden kwetsbare mensen nog kwetsbaarder gemaakt als zieken kunnen worden ontslagen. ,,Er moeten waarborgen zijn dat zij worden beschermd'', aldus Duijvesteijn.

VVD, D66 en CDA hebben voor de opheffing van het ontslagverbod een amendement ingediend op de Wet verbetering poortwachter, die vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Met deze wet worden maatregelen genomen om werknemers en werkgevers in het eerste ziektejaar meer tot actie te bewegen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Zo kan volgens het wetsvoorstel het loon van onwillige zieke werknemers worden ingehouden. VVD, D66 en CDA vinden dit niet ver genoeg gaan.

Om uit de politieke impasse te komen zal de tweede termijn van dit debat van morgen mogelijk worden uitgesteld naar volgende week. De fractievoorzitters van PvdA, VVD en D66, die op de Antillen verblijven, zullen voor het debat verder gaat overleggen. Het kabinet spreekt vrijdag over de kwestie.

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) heeft zich al enthousiast uitgelaten over de opheffing van het ontslagverbod. Maar Duijvesteijn zegt: ,,Ik ga ervan uit dat het kabinet dit amendement niet overneemt. Als dat gebeurt hebben we een extra probleem.'' Hij vindt dat de coalitiepartners een omstreden voorstel uit het plan van de commissie-Donner hebben gehaald. Over het plan-Donner moeten de vakbonden en werkgevers, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad, nog een advies aan het kabinet geven waarna het kabinet zelf in het najaar met een standpunt komt. ,,Deze actie werkt alleen maar vertragend en polariserend.''

VVD'er Wilders zegt zich gesteund te voelen door de Raad van State. In een advies op de Wet verbetering poortwachter, dat al voor uitkomen van het rapport-Donner is uitgebracht, stelt de Raad van State: ,,Als de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan zijn eigen reïntegratie zou veeleer ontslag moeten volgen; de ontslagbescherming maakt dat nu echter onmogelijk.''

Vice-fractievoorzitter Bakker (D66) zegt de PvdA nog wel eens te willen uitleggen dat ,,in het hele verhaal een perfecte balans zit''. ,,Als we vragen van werkgevers harder te lopen, dan kun je ook van werknemers verlangen om zich in te spannen en op een goed aanbod in te gaan. Maar met de PvdA is het heel lastig om zaken te doen over de WAO. Ze zijn alleen maar aan het uitstellen en uitstellen.'' Op achtergrond van de ruzie speelt volgens Bakker nog mee dat het Kamerlid Smits (PvdA) vorige week ,,oncollegiaal heeft gehandeld'' door een eigen amendement voor het recht van een werknemer op aangepast werk in te dienen terwijl de coalitiepartijen hierover nog met elkaar in overleg waren.