Bonden: nog meer ontslagen bij KPN

Het door schulden geplaagde KPN zal veel meer arbeidsplaatsen schrappen dan vorig jaar is aangekondigd. Dat zeggen Abvakabo FNV en BTPP, de belangrijkste vakbonden binnen het telecombedrijf.

De Bond van Telecompersoneel BTPP (3.000 leden binnen KPN) verwacht binnenkort een nieuwe reorganisatiegolf. Deze zal volgen op `Vision', de grootscheepse herstructurering van KPN die vorig jaar is ingezet. Met Vision worden 8.000 arbeidsplaatsen geschrapt, 2.000 onder extern aangetrokken medewerkers, 6.000 onder eigen personeel. De BTPP verwacht dat het aantal interne arbeidsplaatsen dat verdwijnt ,,veel hoger' zal uitvallen, aldus bestuurder R. Harmsen. Ook Abvakabo FNV (9.500 leden) houdt hier serieus rekening mee, aldus een woordvoerder.

Een woordvoerder van KPN zegt op dit moment ,,geen aanwijzingen' te hebben voor extra verlies van arbeidsplaatsen. Het bedrijf houdt vast aan de vorig jaar genoemde aantallen. KPN wordt in het kader van Vision opgedeeld in een tiental werkmaatschappijen die juridisch van elkaar gescheiden zijn. Managers van deze nieuwe bv's bereiden volgens de BTPP eigen plannen voor, bovenop Vision, die de zelfstandig gemaakte bedrijfsonderdelen zo slagvaardig mogelijk moeten maken.

,,Vision ging uit van goed gevulde orderportefeuilles', zegt Harmsen. ,,Het management heeft niet voorzien dat het aantal orders zo snel zou teruglopen.' Door de malaise in de sector krijgt KPN minder opdrachten.

Het bedrijf heeft intern ook een investeringsstop afgekondigd. De bedrijfsonderdelen zullen elkaar daardoor minder opdrachten geven. [Vervolg REORGANISATIE KPN: pagina 20]

REORGANISATIE

KPN klaar voor verkoop onderdelen

[Vervolg van pagina 1] De nieuwe bedrijfsstructuur van KPN is per 1 juli van kracht, aldus de KPN-woordvoerder. Harmsen van de vakbond BTPP verwacht dat de managers van de verschillende werkmaatschappijen ,,binnen enkele weken' hun eigen reorganisatieplannen op tafel leggen.

Het juridisch opsplitsen van KPN in bv's is ook gedaan met het oog op eventuele kopers of investeerders. Het maakt inzichtelijk wat de waarde is van losse bedrijfsonderdelen. Met het verkopen van (deel-)belangen hoopt KPN de balanspositie te verbeteren. Het telecombedrijf gaat gebukt onder een schuldenlast van ruim 50 miljard gulden. Anderhalve week geleden is al een belang van 70 in KPN Lease, dat telecomapparatuur verhuurt, verkocht aan concurrent De Lage Landen.

De op twee na grootste vakbond CFO/CNV (500 leden) vindt het te vroeg en ,,heel gevaarlijk' om te concluderen dat er meer ontslagen zullen vallen dan verwacht, aldus bestuurder A. Lohman. De beurskoers van KPN wordt al wekenlang gedrukt door speculaties rondom het telecombedrijf. De financiële situatie van KPN zal wel leiden tot een ,,snellere en stringente uitvoering' van Vision, verwacht Lohman.

De BTPP verwacht dat de meeste ontslagen zullen vallen onder de `traditionele' KPN-ers, zoals monteurs. Eerdere reorganisaties zorgden voor weinig commotie omdat ze (meestal) slecht werden uitgevoerd. ,,De mensen beseffen nauwelijks wat ze nu boven het hoofd hangt', aldus Harmsen. De vakbonden bekijken of de Sociale Begeleidingsregeling (SBR) die met KPN is afgesproken nog voldoet.

De beurskoers van KPN zakte vanochtend opnieuw tot 5,64 euro per aandeel. Beleggers verwachten dat KPN tegen forse kortingen nieuwe aandelen gaat uitgeven.

Gerectificeerd

KPN

In het artikel KPN klaar voor verkoop onderdelen (in de krant van woensdag 20 juni, pagina 20) staat dat de vakbond CFO/CNV 500 leden heeft binnen het telecombedrijf. Dit aantal leden bedraagt echter 1.500.

    • Stéphane Alonso