67 miljoen voor Den Haag

De gemeente Den Haag krijgt van minister Vermeend (Sociale Zaken) 67 miljoen gulden om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen.

Vermeend heeft met zijn PvdA-collega en wethouder P. Heijnen overeenstemming bereikt hoe de werkloosheid onder bijstandsgerechtigden moet worden bestreden. Tot 2004 krijgen 16.500 mensen opleidingen, cursussen of werkervaringsplaatsen aangeboden. Doelstelling is dat van deze groep in 2006 veertig procent een baan heeft. Dat kan ook een gesubsidieerde baan zijn. Onderdeel van het plan is dat er meer kinderopvang komt voor bijstandsgerechtigden die werk vinden.

Den Haag is de eerste grote stad waarmee Vermeend een dergelijk akkoord heeft gesloten. De goede relatie van Vermeend met Den Haag staat in schril contrast met die met de gemeente Amsterdam. Vermeend dreigt de hoofdstad een strafkorting op te leggen voor het slecht functioneren van de sociale dienst. Uit accountantsonderzoek kwam naar voren dat deze dienst te weinig controleert op fraude met uitkeringen en met grote achterstanden kampt. Ook worden onvoldoende boetes opgelegd als fraude wordt vastgesteld.