Weinig resultaat in sociaal overleg

Het traditionele voorjaarsoverleg tussen kabinet, vakbonden en werkgevers heeft gisteren weinig resultaat opgeleverd. Kabinet en sociale partners hebben geen nieuwe afspraken kunnen maken over een gematigde loonontwikkeling en beperking van de topinkomens.

De exorbitante loonstijgingen van de topondernemers zorgden voor een geïrriteerde sfeer. Bij enkele multinationals stegen de topinkomens afgelopen jaar soms met 14 procent. Minister Vermeend (Sociale Zaken) verklaarde na afloop dat hij naast een al eerder aangekondigd onderzoek naar de stijging van de topinkomens, een verkennend onderzoek doet naar mogelijke maatregelen om de topinkomens aan banden te leggen. De resultaten moeten eind augustus bekend worden. Vermeend vindt dat ook topmanagers zich moeten houden aan ,,verantwoorde loonontwikkeling''.

Premier Kok beklemtoonde echter al bij voorbaat dat de hoge loonstijgingen ondervangen moeten worden door meer overleg binnen de bedrijven. Hij onderstreepte dat de hoge loonstijgingen in het bedrijfsleven los moeten staan van cao-onderhandelingen. ,,Ze hebben alleen invloed op de sociale psychologie''.

Voorzitter Schraven van werkgeversvereniging VNO-NCW verwelkomde het onderzoek als ,,ontmythologisering'' van de zeer hoge loonstijgingen, die volgens hem alleen voorkomen bij bedrijven die internationaal opereren. ,,Je kunt die bedrijven niet langs de nationale duimstok leggen'', aldus Schraven. VNO-NCW voelt niets voor andere maatregelen dan die het kabinet reeds in voorbereiding heeft, namelijk verplichte openheid over lonen en een nieuwe organisatiestructuur van beursgenoteerde bedrijven. Vermeend schat dat de gemiddelde loonstijging volgend jaar ,,tussen 3 en 4 procent'' uitkomt.

Irritatiepagina 16