Weer rellen rond herbouw moskee in Banja Luka

Voor de tweede keer in korte tijd zijn in Banja Luka, de hoofdstad van de Servische Republiek in Bosnië, rellen uitgebroken naar aanleiding van de voorgenomen herbouw van een moskee.

De politie raakte gisteren slaags met rond zevenhonderd Servische nationalisten die opnieuw trachtten te voorkomen dat de eerste steen werd gelegd voor een nieuwe moskee op de plaats van de oude. Met traangas en waterkanonnen werd tegen de demonstranten opgetreden. Zeker zestien politiemannen raakten gewond. Zestig betogers werden opgepakt. Beschermd door een groot politiecordon legden uiteindelijk de hoogste moslim-geestelijke van Bosnië, Mustafa Ceric, en de president van de Servische Republiek, Mirko Šarovic, de eerste steen voor de nieuwe moskee. Die komt op de plaats waar tot 1993 de 16de-eeuwse Ferhadija-moskee stond. Tijdens de Bosnische oorlog werd die - met veertien andere moskeeën in de stad - door de Serviërs opgeblazen.

Het was de tweede keer in een maand dat een poging werd gedaan een begin te maken met de herbouw van de moskee. Toen gooiden fanatieke nationalistische betogers in nog stekere mate roet in het eten. Er viel toen één dode, een moslim. Hoge gezagdragers moesten hun toevlucht zoeken in een gebouw dat vervolgens door de nationalisten werd belegerd. Na de rellen in Banja Luka (en die in Trebinje, twee dagen eerder) werden drie hoge ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Servische Republiek ontslagen.

De afgelopen maand hebben regeringsfunctionarissen van de Servische Republiek de nationalisten herhaaldelijk voorgehouden dat de rellen grote negatieve consequenties kunnen hebben voor de Servische Republiek. Het uitblijven van verzoening tussen Serviërs en moslims - waarvan de herbouw van moskeeën een illustratie zou zijn - bevestigt het diplomatieke isolement van de Servische Republiek en kan de Servische Republiek veel hulpgelden kosten. De regering van de Servische Republiek liet eerder deze week weten dat ,,een vreedzame ceremonie (in Banja Luka) een keerpunt voor de Servische Republiek en haar stabilisering'' zou zijn. De ceremonie zou ,,een test'' zijn van ,,het vermogen van de democratische krachten en instanties van de republiek, haar burgers en haar jeugd, om te voorzien in een vreedzame en democratische ontwikkeling van de Servische Republiek''.