Tweede Kamer aan de hartbewaking

De Tweede Kamer krijgt hartmassage-apparatuur, waarmee acute hartklachten ter plaatse kunnen worden behandeld. Wordt de politiek te spannend?

Hartmassage-apparatuur? Adembenemend zijn de debatten in de Tweede en Eerste Kamer toch niet echt te noemen. De laatste jaren is het al zo vaak geconstateerd: het is niet meer wat het was. Vroeger, ja vroeger, toen de Tweede Kamer nog in de oude intieme balzaal vergaderde in plaats van de huidige ,,assemblagehal voor wetteksten' zoals politiek tekenaar Rob Wout (Opland) het nieuwe onderkomen van de Kamerleden enkele jaren geleden treffend omschreef.

Vroeger, toen er nog geen allesoverheersende regeerakkoorden bestonden, wilden ministers nog wel eens met `trillende knieën' de nationale vergaderzaal betreden. Onwetend en vooral ongerust hoe ze die zaal weer zouden verlaten. Want daar gebeurde het toch allemaal. Daar, in die zaal met politieke kopstukken, werd de politiek gemaakt. Met als neveneffect dat reputaties werden gevestigd dan wel gebroken. En dat, in de woorden van D66'er Van Mierlo, in ,,een wilde-beestenlucht van te grote emoties in een te klein hok waar 150 Kamerleden op een hoop zijn gedreven'.

Een ongezonde atmosfeer dus, die hoewel het causale verband natuurlijk nooit is aan te tonen, ook wel eens levens heeft geëist. Zoals het Tweede-Kamerlid Van der Gevel (PvdA) die in 1967 tijdens een openbare commissievergadering werd getroffen door een hartstilstand kort nadat hij een motie had ingediend. Wat tot de staatsrechtelijke vraag leidde of een motie door een inmiddels overleden Tweede-Kamerlid nog wel in stemming kon worden gebracht. De parlementaire historie vermeldt voorts nog twee sterfgevallen `onder vergadertijd' in de negentiende eeuw.

Van zeer recente datum is het overlijden van het Tweede Kamerlid Brood, een aanstormend VVD-talent, die vorig jaar in zijn werkkamer werd getroffen door een hartstilstand. Hartmassage door een collega-Kamerlid, tevens arts mocht niet meer baten. Niet verwonderlijk dat er nogal wat mensen op het Binnenhof zijn die het plaatsen van drie hartmassageapparaten direct koppelen aan de gebeurtenis van een jaar geleden. Maar zo mag het volgens de woordvoerder van de Tweede Kamer niet worden gezien. Volgens hem is het tegenwoordig niet ongebruikelijk om in grotere overheidsgebouwen hartmassageapparatuur te installeren. ,,Als we zo de dienstverlening kunnen verbeteren, zullen we het niet nalaten', aldus de woordvoerder.

En er mag al helemaal geen directe relatie worden gelegd met de grote stress waaronder Kamerleden ook nu nog soms moeten werken. De operatie `plaatsing defibrillatoren' blijft dan ook niet beperkt tot de Tweede Kamer, ook het perscentrum Nieuwspoort, ontspanningsoord voor politici, journalisten en voorlichters, krijgt een dergelijk apparaat. Zelfs de Eerste Kamer wordt niet vergeten. Zij het dat de senatoren het met één hartmassage-apparaat zullen moeten stellen.

(mmv. mr. B.C.L. Wanders)

Gerectificeerd

Hartbewaking

Bij het artikel Tweede Kamer aan de hartbewaking (in de krant van dinsdag 19 juni, pagina 2) staat dat medewerking was verleend door mr. B.C.L. Wanders. Dit moet zijn mr. B.C.L. Waanders.

    • Mark Kranenburg