Salaris leraren

In het artikel Salarissen leraren gaan extra omhoog (in de krant van zaterdag 16 juni, pagina 1) staat dat ook onderwijspersoneel in het hoger beroepsonderwijs profiteert van de extra salarisverhoging. Dit is onjuist. De afgesproken salarisverhoging komt ten goede aan leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.