Rampenplannen

In het artikel Plannen tegen rampen zijn niet zaligmakend (in de krant van vrijdag 15 juni, pagina 3) staat dat provincies niet beschikken over toetsingscriteria voor rampenbestrijdingsplannen. Dat is onjuist. Het Interprovinciaal Overleg heeft criteria opgesteld na onderzoek van de Algemene Rekenkamer, dat plaatshad tussen augustus 2000 en januari 2001. Voor de beoordeling van overkoepelende rampenplannen bestaan nog geen criteria.