`Raketschild VS leidt tot wapenrace'

Rusland zal zo nodig meer kernwapens in stelling brengen om een eventueel Amerikaans raketschild de baas te kunnen. Moskou wil zowel verdedigend als aanvallend zijn capaciteit uitbreiden als Washington op eigen houtje de plannen voor een raketschild doorzet.

President Poetin heeft dat gisteren gezegd tegen Amerikaanse correspondenten in Moskou. In een bijna drie uur durend gesprek keek hij terug op zijn eerste ontmoeting met president Bush, zaterdag in Slovenië. Hij toonde zich overigens opgetogen over `het grote vertrouwen' dat tussen beiden was ontstaan.

Volgens Condoleezza Rice, de Nationale Veiligheidsadviseur van Bush, hadden de twee leiders elkaars openhartigheid zichtbaar op prijs gesteld. ,,Zij hebben elkaar niet ontzien. Met name president Bush was zeer duidelijk over zaken waar hij duidelijk over moest zijn. En president Poetin antwoordde op zijn beurt even direct. Op grond daarvan had de president het gevoel dat zij een goede werkverhouding opbouwden waarbij iedereen er op kan rekenen dat de ander zegt wat hij op het hart heeft.''

Democraten in het Amerikaanse Congres hebben kritiek geuit op de uitspraak van president Bush dat hij zijn Russische collega `betrouwbaar' acht. Rice legde gisteravond op de televisie uit dat president Bush mensen op hun woord gelooft totdat aanleiding voor het tegendeel ontstaat. ,,Hij geeft mensen het voordeel van de twijfel. We zullen zien wat de heer Poetin ermee doet.''

Vervolg op pagina 5

Russen staan paraat om wapenarsenaal te vergroten

Vervolg van pagina 1

De Russische president weersprak het gerucht dat Bush ongeduldig of oppervlakkig zou zijn. Hij had hem integendeel een goed luisteraar gevonden. ,,Wanneer wij horen dat dit programma (om een raketschild te bouwen, red.) doorgaat, of we nu meedoen of niet, dan bieden wij onze medewerking aan''. De Russen ,,staan echter paraat'' mocht Washington zijn zin desondanks doordrijven zonder overleg. Poetin waarschuwde in dat geval voor ,,een hectische, ongecontroleerde wapenrace aan de grenzen van ons land en buurlanden''.

Volgens Poetin zou de Russische nationale veiligheid de eerste 25 jaar geen gevaar ondervinden van Amerika's raketschild, ,,maar wij zullen ons kernwapenarsenaal uitbreiden door meervoudige kernkoppen te installeren. Dat kost een peulenschil. Het nucleaire arsenaal van Rusland zal dan een veelvoud zijn van wat het nu is''. De Russische president wees er op dat ook de Start-verdragen in de lucht kwamen te hangen als de VS het ABM-verdrag (Antiballistic Missile Treaty) uit 1972 zouden opzeggen. Een dergelijke stap zou volgens Poetin de verificatie- en inspectievereisten elimineren en zo de periode doen herleven waarin Rusland zijn mogelijkheden en bedoelingen zou verbergen.

Het belangrijkste resultaat van de topontmoeting was in Russische ogen dat beide landen op hoog, ministerieel niveau gaan kijken naar de nieuwe bedreigingen die Washington aanleiding geven een ruimteschild te willen bouwen. De regering-Bush wil zich vooral wapenen tegen aanvallen met kernwapens van onverantwoordelijk geachte staten zoals Iran, Irak en Noord-Korea. Rice was het eens met Poetins conclusie en zei dat president Bush overigens vraagtekens had geplaatst bij Ruslands vriendschappelijke betrekkingen met Iran.

Poetin grapte dat hij had geprobeerd een beetje Engels te spreken met Bush, maar hij zei te vrezen dat Bush alleen had gedaan alsof hij hem verstond.

HOOFDARTIKEL: pagina 7

    • Marc Chavannes