`Probleem is zichtbaar gemaakt'

De Nederlandse activisten van de abortusboot waren verbaasd dat ze niet tijdig een vergunning kregen. Wachten op een vergunning was echter niet mogelijk.

Was het een geslaagde publiciteitsstunt of een serieuze actie? Het laatste, zegt gyneacologe Gunilla Kleiverda, ,,anders hadden we niet voor dertigduizend gulden een medische aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.'' Volgens Kleiverda heeft het ministerie van VWS steeds signalen gegeven dat het verkrijgen van een vergunning een formaliteit was, die ook later kon worden geregeld. Pas toen minister Korthals van Justitie vorige week dinsdag dreigende taal sprak in de Tweede Kamer, begon ze zich zorgen te maken over het ontbreken van een licentie. ,,Op woensdag heb ik vanaf de boot gebeld en gevraagd of de inspecteur naar Dublin kon komen. Ik heb aangeboden het ticket te betalen. Maar dat kon niet, ze zijn daar overbelast.''

Afgelopen donderdag, nadat het schip in Dublin was aangekomen, is tijdens een gemeenschappelijke bijeenkomst van Nederlandse en Ierse actievoerders besloten geen abortussen uit te voeren, zegt woordvoerder Joke van Kampen van Women on Waves Nederland. Volgens haar wilden de meeste Nederlanders wel zwangerschappen beëindigen, maar hadden de Ieren onoverkomenlijke bezwaren.

Abortusarts Rebecca Gomperts legde zich met moeite bij de beslissing neer. ,,De Ieren wilden het niet en dat moet je dan respecteren'', zegt ze. ,,Ze zijn niet, zoals wij Nederlanders, gewend in een grijs gebied te opereren. ''

Brendan Young, woordvoerder van Women on Waves Ierland, bevestigt de lezing van de Nederlanders. ,,Wij wilden alleen abortussen als vaststond dat die legaal waren. Waarschijnlijk is hier sprake van een cultuurverschil.''

Maar waarom die haast? Waarom niet gewacht op een vergunning?

Rebecca Gomperts: ,,Een half jaar geleden hadden we genoeg geld en zijn we het gaan organiseren. Op een gegeven moment is er een einde aan de spanningsboog, ook voor jezelf. Verder zou het weer over een paar maanden ongunstig zijn geweest. We hadden de boot gehuurd en de reder wilde die in de zomer voor vistripjes gebruiken. Het programma was nu rond, en met de zomer zouden een hoop mensen op vakantie zijn geweest. Bovendien we willen in het najaar opnieuw op reis gaan.''

Stel dat er dan nog geen vergunning is.

Gomperts: ,,Dan ben ik bereid een rechtszaak aan te gaan. De wet is geschreven voor een kliniek op land. Met onze situatie heeft de wet geen rekening gehouden.''

Had u het achteraf anders gedaan?

,,Nee, ik ben blij omdat we een probleem zichtbaar hebben gemaakt. Wij kunnen nooit de oplossing zijn voor dat probleem. Ik denk dat burgelijke ongehoorzaamheid de enige oplossing is.''

Komt u, de verhalen van zwangere meisjes gehoord hebbend, in de verleiding die pillen alsnog te geven, zonder uit te varen?

,,Je weet niet of we dat wel of niet gaan doen.''