Ministers

In NRC Handelsblad van 14 juni betoogt minister De Vries dat ministers vooral niet te snel moeten opstappen. De toevoeging `te' is zeker niet op zijn plaats. Ook de toevoeging `snel' is moeilijk te plaatsen. Als er immers een kenmerk van Paars I en II is, dan is het wel het gegeven dat een minister niet opstapt, wat er ook gebeurt.

Hoe De Vries tot zijn visie komt is duidelijk. Hij betoogt: ,,Uitgangspunt van ons systeem is dat een minister aan het parlement alle verlangde inlichtingen verschaft'' en daar (zonodig) verantwoording over aflegt. Het woord verantwoording lijkt door De Vries meer begrepen te worden als uitleg geven dan als daadwerkelijk verantwoordelijkheid ergens voor (willen) dragen. Helaas is zijn visie wel realiteit geworden.

Dat naast het vertrouwen van het parlement (lees: de brede coalitie) ook nog zoiets bestaat als het vertrouwen van het volk, ontgaat de technocratische minister volledig. Bij de volgende verkiezingen staan juist politici als De Vries weer hun verbazing uit te spreken over lage opkomsten en successen van Leefbaar Nederland.

    • Mr E.T. van den Hout