Kamer wil zieke eerder ontslaan

Zieke werknemers die zich onvoldoende inspannen om weer aan het werk te komen, moeten kunnen worden ontslagen.

Dat vindt een Kamermeerderheid van VVD, CDA en D66. De partijen hebben hiertoe een amendement ingediend op de Wet verbetering poortwachter die deze week in de Tweede Kamer wordt behandeld. Deze wet beoogt met een reeks maatregelen de instroom van nieuwe WAO'ers te beperken. Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) stelt onder meer voor om werkgevers de mogelijkheid te geven bij onwillige zieke werknemers het loon voor een half jaar in te houden.

Maar VVD, CDA en D66 vinden dit niet ver genoeg gaan. Zij stellen voor het ontslagverbod op te heffen om zo meer druk op de werknemer te leggen om zich meer in te spannen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is enthousiast over de aanpassing omdat dit ,,onderkent dat er meer plichten bij de werknemer moeten komen te liggen'', aldus een woordvoerder. De vakbonden zijn fel tegen opheffing van het ontslagverbod. Zij vinden dat de Tweede Kamer te veel vooruitloopt op het plan dat de commissie-Donner voor de WAO heeft gemaakt. Over dit plan moeten de vakbonden en werkgevers, vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad, in het najaar een advies uitbrengen aan het kabinet. ,,Dit legt een bom onder het SER-advies'', aldus de FNV.

Werknemers die te weinig doen, kunnen nu slechts in extreme situaties worden ontslagen.

Vervolg pagina 3

PvdA tegen plan

Vervolg van pagina 1

De werkgever moet hiervoor naar de kantonrechter stappen. Volgens het voorstel van VVD, CDA en D66 wordt het voor de werkgever veel eenvoudiger. Hij kan ontslag aanzeggen als hij de werknemer bijvoorbeeld zonder resultaat een passend aanbod voor ander werk heeft gegeven. De werknemer kan hier dan tegen in beroep gaan. Staatssecretaris Hoogervorst kan zich hier in vinden omdat het volgens hem niet veel afwijkt van zijn voorstel om het loonbetaling te staken. ,,Dat is eigenlijk net zo erg als ontslag'', zegt zijn woordvoerder. Het ministerie van Sociale Zaken heeft overigens geen cijfers over hoe vaak zieke werknemers niet meewerken aan herstel of werkhervatting.

De PvdA is tegen het voorstel van de coalitiegenoten en het CDA, omdat het te gemakkelijk wordt werknemers te ontslaan. Het Kamerlid Smits (PvdA) wil garanties dat de werkgever de zieke werknemer wel een geschikte nieuwe functie aanbiedt. In een ander amendement stelt zij voor om de werkgever te verplichten die zich heeft ingespannen voor zijn werknemer niet een half jaar langer het loon door te laten betalen, zoals in het wetsvoorstel staat, maar een jaar. Ook hier tekent zich een Kamermeerderheid (PvdA, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) voor af.