FNV laakt kwaliteit van reïntegratie

Bedrijven die WW'ers en WAO'ers aan het werk moeten helpen zijn vaak niet deskundig en onprofessioneel. Dat stelt FNV Bondgenoten in het vandaag gepubliceerde rapport `Reïntegratie, ervaringen van uitkeringsgerechtigden'.

FNV Bondgenoten vroeg twintigduizend leden die te maken hebben gehad met reïntegratiebedrijven om hun ervaringen. Zeshonderd van reageerden daarop. Volgens de vakbond waren de ervaringen opmerkelijk vaak negatief.

Zo zouden de bedrijven cliënten vaak misleiden door ,,in fraaie brochures gouden bergen te beloven'', is er geen ruimte voor eigen ideeën of wensen en geven de gevolgde cursussen geen enkel garantie op het vinden van een baan. Uitkeringsgerechtigden ouder dan 50 jaar worden veelal niet meer daadwerkelijk geholpen. Het personeel bij de reïntegratiebedrijven wisselt volgens het onderzoek ook te vaak, waardoor WW'ers en WAO'ers te maken krijgen met veel verschillende consulenten. De FNV vindt dat veel duidelijker kwaliteitseisen aan de reïntegratiebedrijven moeten worden gesteld.

Nederland telt nu ongeveer zevenhonderd van deze bedrijven. Sinds dit jaar wordt hun werk, van oudsher in handen van het arbeidsbureau, geheel overgelaten aan de marktsector. Daartoe is eind vorig jaar een veiling gehouden van `reïntegratietrajecten'.

De branche-organisatie van reïntegratiebedrijven, Borea, beloofde vorig jaar tijdig een keurmerk in het leven te roepen dat de kwaliteit van de bedrijven moest garanderen. Volgens Borea-voorzitter Ella Vogelaar, ex-vice-voorzitter van FNV, is de invoering ervan ernstig vertraagd. Ze verwacht pas dat de eerste bedrijven eind dit jaar aan de eisen die het keurmerk stelt kunnen worden getoetst. Overigens zijn slechts 62 van de zevenhonderd reïntegratiebedrijven lid van Borea.