Couperus

In het artikel `De biograaf mag geen feiten verzinnen' (NRC Handelsblad, 14 juni) citeert Elsbeth Etty Hans Schoots. Die schijnt zich te verbazen ,,over biografen die niet de moeite nemen (audio)visuele bronnen op te sporen. Als voorbeeld noemt hij filmbeelden van Couperus die door diens biograaf Frédéric Bastet over het hoofd zijn gezien.''

Echter, ik heb dat filmpje opgespoord, samen met prof. dr. Nico Brederoo, die ik in mijn onderzoek had betrokken. Het werd daarna door de televisie uitgezonden. De ontdekking vond plaats lang na het verschijnen van mijn Couperusbiografie in 1987.

Er is nog een Couperusfilmpje zoek. Daarin wandelt de schrijver over het Haagse Voorhout.

    • Frédéric Bastet