Asielzoekers

Als geëngageerd CDA-lid neem ik uitdrukkelijk afstand van de voorstelling van zaken met betrekking tot het asieldebat die oud-premier R. Lubbers geeft in deze krant van 9 juni. Diens betoog is ook in belangrijke mate contrair aan het standpunt dat de CDA Tweede-Kamerfractie ten aanzien van het immigratie- en asielvraagstuk inneemt, onder anderen bij monde van haar woordvoerders Maxime Verhagen en Joop Wijn.

De realiteit is dat – helaas – het overgrote deel van de zich naar ons begevende stroom asielzoekers niet valt binnen de termen van het Vluchtelingenverdrag 1951. Dát zou de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen een doorn in het oog moeten zijn. De realiteit is voorts – helaas – dat maffiose benden bij de organisatie van deze `asiel'zoekersstroom een belangrijke rol spelen. De realiteit is eveneens – wederom helaas – dat de massale komst van niet-Europese allochtonen volgens een recent uitgelekte conceptnota van minister Korthals van Justitie verantwoordelijk is voor de spectaculaire toename van de criminaliteit in deze contreien (aldus het Algemeen Dagblad van 7 juni).

Zoals ook in mijn recentelijk verschenen Civilistisch Manifest nog eens uiteengezet, is het derhalve een evident maatschappelijk belang het oneigenlijk beroep dat gedaan wordt op het Vluchtelingenverdrag effectief te weerstaan.

Wie op een gezaghebbende plaats dat niet wenst in te zien laadt een grote verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de harmonieuze ontwikkeling van de samenleving. Dat is nog ernstiger dan het voor de voeten lopen van de Kamerfractie van de eigen partij.

    • Prof.Mr. Olaf van Boetzelaer