Antillen vragen extra steun

De Nederlandse Antillen vragen aan Nederland 50 miljoen Antilliaanse gulden (70 miljoen gulden) extra steun voor werkgelegenheidsprojecten, waarmee de gevolgen van de overheidsbezuinigingen worden gelenigd. Dat heeft de Antilliaanse premier Michel Pourier gisteren in Willemstad meegedeeld aan zes fractieleiders uit de Tweede Kamer die een rondreis maken over de Antillen en Aruba.

Volgens Pourier heeft zijn regering inmiddels de vijftien bezuinigings- en saneringsmaatregelen uit het akkoord met het IMF (Internationaal Monetair Fonds) bijna uitgevoerd. Dientengevolge staat vrijwel niets meer de uitvoering van het akkoord, en het overboeken van eerder toegezegde Nederlandse begrotingssteun van 210 miljoen gulden, nog in de weg, aldus Pourier.

Met name over een bezuiniging in de gezondheidszorg van 50 miljoen Antilliaanse guldens op jaarbasis, waarvan 25 nog in 2001, zou binnen de Antilliaanse regering en met de sociale partners overeenstemming zijn bereikt. Uit berichten in de lokale pers blijkt evenwel dat op dit punt nog aanzienlijke meningsverschillen bestaan.

De bezoekende fractieleiders van PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben ten aanzien van de verzekeringen en wensen van Pourier een afwachtende houding aangenomen, temeer daar de diverse maatregelen ook nog door de Staten van de Antillen, het parlement, moeten worden goedgekeurd. Ervaringen in het verleden, onder andere met de door minister Van Boxtel bepleite maar later na politiek verzet op de Antillen afgeblazen `inburgeringscursus' voor Antilliaanse probleemjongeren die naar Nederland komen, hebben tot voorzichtigheid geleid. Bovendien heerst onder de fractieleiders enige scepsis ten aanzien van de mogelijkheden om het bezuinigingsbeleid daadwerkelijk uit te voeren.

Vandaag reist de delegatie door naar Aruba, waar zojuist het kabinet is afgetreden naar aanleiding van een conflict over de privatisering van het nationale toerismebureau. De demissionaire status van het derde kabinet-Eman heeft de delegatie nog even op de gedachte gebracht dat het misschien beter was niet te gaan, omdat deze toestand het concrete gehalte van de besprekingen – voornamelijk over Aruba en het IMF-akkoord – waarschijnlijk niet ten goede zal komen. Maar aan de andere kant ,,maakt het misschien niet zo heel veel uit'', zoals een delegatielid het gisteren uitdrukte.

Fotodagboek www.nrc.nl/denhaag