Vriendschap

GEORGE W. BUSH en Vladimir Poetin waarderen elkaar al na één gesprek, afgelopen zaterdag in Slovenië. ,,Eerlijk en recht door zee, een man die van zijn land houdt'', aldus Bush over de Russische president. Poetin had ook een ,,goede indruk van de brede benadering'' van zijn Amerikaanse ambtgenoot. Ze zullen elkaar de komende tijd nog tweemaal treffen, in de herfst in de VS en later in Moskou. De amicale toon stemt op zichzelf optimistisch, zoals de besprekingen in Gotenburg met regeringsleiders van de Europese Unie ook al hadden geïllustreerd dat de wrevel binnen de NAVO over het Amerikaanse raketschild door wederzijdse sympathie kan worden weggemasseerd. Maar daarmee is voorlopig alles gezegd. De kern van het meningsverschil tussen Bush en Poetin is niet serieus behandeld: het Amerikaanse voornemen een raketschild te ontwikkelen, ongeacht letter en geest van het dertig jaar oude ABM-verdrag. De twee presidenten hebben in Slovenië alleen afgesproken dat ze daarover in gesprek blijven.

De lijn van Poetin is in ieder geval niet veranderd. Weliswaar ziet hij de NAVO niet meer als een ,,vijandige organisatie''. Maar het ABM-verdrag is nog steeds de ,,hoeksteen'' van het internationale veiligheidssysteem. Het eenzijdig opgeven van dat verdrag, zal de betrekkingen tussen de twee nucleaire mogendheden ,,compliceren'', aldus Poetin. Hij weet zich daarin gesteund, niet alleen door sceptische continentale mogendheden binnen de EU, maar ook door China waarmee Poetin de banden nadrukkelijk heeft aangehaald. Zijn bliksembezoek aan de Russische manschappen in Kosovo, waar Poetin van de gelegenheid gebruikmaakte om scherpe kritiek te uiten op het ,,destabiliserende'' beleid van de NAVO, illustreerde vervolgens dat Moskou sinds Poetins aantreden op alle borden tegelijkertijd probeert te schaken.

DE CHARME VAN de Amerikaanse president mag zijn ambtgenoot Poetin dan mild hebben gestemd, het werkelijke meningsverschil is niet van tafel. Zolang ook de belangrijkste NAVO-bondgenoten op het Europese continent zich niet kunnen vinden in het raketschild, heeft Poetin troeven in handen meer macht te ontwikkelen dan de toestand van zijn Rusland zelf rechtvaardigt.