Provincie Brabant geeft Statenlid van SP aan bij politie

De commissaris van de koningin van Brabant, mr. F. Houben, heeft bij justitie aangifte gedaan van overtreding van de Provinciewet door het Statenlid R. Roovers (SP). Die maakte vanochtend een geheime provinciale notitie openbaar over de verkoop van openbaar vervoersbedrijf BBA. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) had Roovers van tevoren gedreigd met een gevangenisstraf of een forse geldboete als hij de stukken aan de pers zou overhandigen.

Volgens het Statenlid hebben GS op basis van de Wet openbaarheid van bestuur ,,geen poot om op te staan''. Hij noemt het ,,goed'' dat aan het openbaar ministerie wordt voorgelegd of hij over de schreef is gegaan.

Het voorstel van de provincie, dat donderdag wordt besproken in een commissievergadering, behelst de verkoop van BBA aan CGEA, onderdeel van het Franse concern Vivendi-General. Hiervoor is een prijs overeengekomen van 102 miljoen gulden. De ondernemingsraad noemde de prijs dit voorjaar te hoog, en sprak de vrees uit dat verkoop ten koste zou gaan van het personeel en de dienstverlening. De provincie noemt CGEA echter een `solide' en `klantvriendelijk' bedrijf.

Volgens GS is met de betrokken partijen geheimhouding overeengekomen om te voorkomen dat bedrijfsgegevens openbaar gemaakt worden. Schending zou kunnen leiden tot een schadeclaim van CGEA bij de provincie.

Voor Roovers is de politieke geheimhouding die rond de verkoop hangt, ,,onverteerbaar''. Uit de stukken blijkt dat de verkoop van BBA is gekoppeld aan maatregelen om de rentabiliteit van BBA op te krikken, zegt Roovers. ,,Dat zal waarschijnlijk gebeuren door fors te snijden in de dienstverlening.''