Nederlandse vlag

,,SCHIP IS TERRITOIR.'' Zo luidt een gulden regel uit het internationale recht. De liberale Nederlandse wetgeving is dus van toepassing op de abortusboot Aurora die naar het strenge Ierland is uitgevaren. Tenminste, zolang het schip zich op volle zee bevindt. Binnen de territoriale wateren is uiteraard de uiterst restrictieve Ierse abortuswetgeving van toepassing.

De organisatie Women on Waves wilde van de discrepantie gebruikmaken om Ierse vrouwen te helpen. Zij had echter buiten de waard gerekend. De vlaggenstaat is internationaalrechtelijk verplicht om zijn rechtsmacht serieus te nemen. Dat geldt ook voor administratieve voorschriften. En de abortusboot beschikt niet over de vereiste vergunning. Abortus zonder vergunning is strafbaar, ook op een Nederlands vaartuig op vrije zee.

Minister Korthals (Justitie) heeft er geen twijfel over laten bestaan dat hij de wet wil handhaven. Iets anders was ook moeilijk denkbaar, want de beoogde actie van de Aurora vormt een duidelijke inbreuk op de interne aangelegenheden van een EU-partner. Er heeft al jarenlang abortustoerisme vanuit Ierland naar Groot-Brittannië plaats, maar dat berust juist op het principe van niet-inmenging. Dat is precies waarop Nederland het recht ontleent om een eigen koers te varen wat betreft softdrugs of euthanasie.

NIET-INMENGING is een kwestie van staten en regeringen. Niet-gouvernementele organisaties hebben een eigen vrijheid over de grenzen heen solidariteit te betuigen. De rigide abortuswetgeving van Ierland geeft daartoe alle aanleiding. Maar niet onder valse vlag. Alsof het al niet wonderlijk genoeg was een abortuscontainer te plaatsen met behulp van een kunstsubsidie.