Laatste troepen Syrië Beiroet uit

Het Syrische leger trekt vandaag zijn laatste troepen uit de Libanese hoofdstad Beiroet terug. Bases in Beiroet zijn overgedragen aan het Libanese leger.

De vooraf niet aangekondigde terugtrekking begon vier dagen geleden. De meeste Syrische militairen zijn verplaatst naar de Oost-Libanese Beka'a-vallei. Maar volgens ooggetuigen zijn gedurende het weekeinde ook tientallen Syrische tanks naar Syrië teruggekeerd. Het is echter niet duidelijk of en zo ja hoeveel militairen definitief uit Libanon worden teruggtrokken. Libanese regeringsvertegenwoordigers zeggen dat hun aanwezigheid noodzakelijk is zolang er geen vredesverdrag met Israël is. En dat kan pas worden gesloten wanneer Syrië een vredesovereenkomst met Israël heeft getekend. Honderden functionarissen van de Syrische inlichtingendienst blijven overigens in Beiroet, evenals de talrijke Syrische gastarbeiders.

Over de achtergrond van de terugtrekking hebben de Libanese en Syrische autoriteiten nauwelijks mededelingen gedaan. De Libanese minister van Voorlichting heeft alleen gezegd dat militaire overwegingen erachter zitten en dat groeiende anti-Syrische druk geen rol heeft gespeeld.

Sinds de laatste Israëlische troepen een jaar geleden uit Zuid-Libanon werden teruggetrokken, is in Libanon een campagne op gang gekomen tegen de aanwezigheid van de in totaal 30.000 Syrische militairen. De meest uitgesproken tegenstander daarvan is de maronitische patriarch Nasrallah Sfeir, maar ook druzenleider Walid Jumblatt, ooit officieel een Syrische bondgenoot, heeft zich bij de anti-Syrische campagne aangesloten.

Het Syrische leger werd in 1976, een jaar na het begin van de Libanese burgeroorlog, naar Libanon gestuurd om de in de verdrukking geraakte christenen te helpen. Het speelde vervolgens – aan de zijde van deze en gene – een belangrijke rol in de burgeroorlog. Na het einde daarvan in 1990 , door zijn beslissende offensief tegen de anti-Syrische christelijke president generaal Michel Aoun, bleef het Syrische leger in Libanon, ter onderstreping van Syriës politieke invloed in het land, die doorslaggevend is en dat naar de zin van Damascus ook moet blijven.