`Homoseksuelen niet veroordeeld in Koran'

Allah accepteert homoseksuelen en daarom mogen zij niet veroordeeld worden. De uitspraken van de Rotterdamse imam Khalil el-Moumni, dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is en een bedreiging voor de Nederlandse samenleving, getuigen van onwetendheid, zijn niet juist en onverstandig. Dat oordeel geeft de imam M. Önlü uit Leeuwarden.

Na een gesprek dit weekeinde tussen Önlü en het bestuur van de Friese afdeling van de homo-belangenbeweging COC nam de imam nadrukkelijk afstand van de uitlatingen van zijn Rotterdamse collega. Volgens Önlü heeft el- Moumni zijn persoonlijke opvatting verkondigd, die naar zijn oordeel ,,geen enkel verband'' houdt met de Koran. Daarin staat naar zijn mening geen tekst die gelijkgeslachtelijke liefde expliciet veroordeelt. Het vers waarin staat dat mannen in wellust voor mannen ontbranden moet volgens Önlü in cultureel-historische context gelezen worden. ,,De centrale boodschap van de islam is dat Allah/God geen onderscheid maakt tussen mensen'', aldus Önlü. Daarom mogen homoseksuelen ook niet veroordeeld worden, meent hij.

Binnen de moslimgemeenschap in Leeuwarden is verontwaardigd gereageerd op de uitlatingen van el-Moumni, aldus Önlü. Hij verwacht dat de opvattingen over homoseksualiteit in de moslimgemeenschap zich steeds meer zullen conformeren aan die van de Nederlanders.

Het COC-Friesland maakt nu een brochure over homoseksualiteit en over de activiteiten van de belangenvereniging, die ook in het Arabisch en Turks wordt vertaald. De imam is van mening dat een dergelijke brochure een goed middel is het onderwerp binnen de gemeenschap bespreekbaar te maken en de acceptatie van homoseksuelen kan vergroten. Hij laat echter niet toe dat die borchure in zijn moskee wordt verspreid. ,,We laten ook geen politieke propaganda in de moskee toe. Dus dit ook niet'', aldus Önlü.