Grote belangstelling voor het beursklimaat

Nu het beroep op de kapitaalmarkt voor veel bedrijven een zaak van leven of dood is, kijken beleggers hoe het beursklimaat zich houdt

Het beursklimaat staat deze week in de belangstelling. Het Italiaanse Campari begint aan een tour langs beleggers om zijn voorgenomen beursgang toe te lichten, die Wessanen moet verlossen van zijn aandeel van 35 procent in de Italiaanse drankenfabirkant – een erfenis van de vrijages van Bols. KPN komt naar alle waarschijnlijkheid met een plan zich te ontdoen van zijn grote schuldenlast, en zal daarvoor afhankelijk zijn van het klimaat onder beleggers. Een claimemissie, waarbij de bestaande aandeelhouders wordt verzocht tegen een lage koers nieuwe aandelen te kopen, maakt daarbij deel uit van de verwachte plannen.

Hoe het beursklimaat er voor staat bleek vorige week: onbestendig. De beursgang van Frankfurt Airport ging nog wel, maar die in de VS van Kraft Foods werd een kleine teleurstelling. De markt wachtte vandaag in spanning hoe de resultaten van software-reus Oracle zullen uitpakken. Hoewel softwarebedrijven geen last hebben van een overgewaardeerde inventaris – die Nortel vorige week een recordverlies opleverde – zijn ook de vooruitzichten van de softwaresector voor het aantrekken van de tech-conjunctuur nog niet goed. Oracles cijfers zullen voor een belangrijk deel de marktstemming in de rest van de week bepalen. Beleggers kunnen bovendien deze week zien aan een stroom van resultaten van Amerikaanse zakenbanken hoe die spelers zich gehouden hebben. Op macro-economisch gebied zijn er relatief weinig toonaagevende cijfers te verwachten. Wel van belang zijn onder meer de Duitse Ifo-index (vrijdag) en de Amerikaanse index of leading indicators (woensdag) die aangeven of de conjunctuurdip zijn langste tijd heeft gehad of dat het dal nog voortduurt. Ook wetenswaardig zijn de eerste inflatiecijfers over juni. De verwachting is dat deze een lichte daling te zien zullen geven. Dat kan van belang zijn voor de Europese Centrale Bank die donderdag vergadert over het rentebeleid.