Enthousiasme in de wachtkamer van de EU

Enthousiaste geluiden in de wachtkamer van de Europese Unie. De toezegging dat de onderhandelingen over toetreding eind 2002 moeten kunnen worden afgerond met de koplopers, is groot nieuws in Midden Europa.

De Poolse minister belast met Europese integratie, Jacek Saryusz-Wolski, noemt de uitspraak van de vijftien ,,een succes waar we lang voor gestreden hebben'' en ,,een duidelijke afspraak dat wij in 2004 lid kunnen zijn''. Met de streefdatum in het vizier menen de Polen concreter en duidelijker te kunnen onderhandelen.

Hongarije ziet de uitspraak van de Europese top als een persoonlijk succes. Premier Viktor Orbán sprak van een doorbraak die voornamelijk te danken was aan het feit dat Hongarije vorige week als eerste kandidaat-lidstaat afspraken heeft weten te maken over het vrije verkeer van personen en de verkoop van landbouwgronden.

De Tsjechische premier Miloš Zeman legde het resultaat vooral in electorale termen uit. ,,Deze (sociaal-democratische minderheids)regering zal Tsjechië nog tot de drempel van de Europese Unie brengen. De kiezers moeten dan zelf bepalen of ze verder willen of dat ze hun steun willen geven aan partijen die openlijk of heimelijk tegen de EU waarschuwen'', aldus Zeman in een uithaal naar zijn rivaal Václav Klaus die zich steeds sterker tegen de EU lijkt te keren.