Bush en Europa

The Wall Street Journal Europe

President Bush heeft [...] diegenen verrast die probeerden hem neer te zetten als een naïeveling [...]. De man die hij in Slovenië ontmoette, is geen misdienaar. [...] Geen van Bush' woorden gaven aan dat hij onkundig was van de realiteit in Rusland. Ze drukten slechts het volgde uit: we accepteren u als normaal, begin u dan ook op die manier te gedragen. En als deze boodschap aan het oosten al doel heeft getroffen, die aan het westen lijkt nog beter te zijn aangekomen. ,,Wanneer Europa en Amerika zijn verdeeld, zal de geschiedenis op een tragedie uitlopen,' zei hij. [...] Door Warschau te kiezen als plaats om zijn opvattingen bekend te maken, maakte Bush de Europeanen tussen Algarve en Oder duidelijk dat men nu met het hele schaakbord moet spelen; dat de lijn van Stettin naar Triest niets meer is dan een beschamend deel van ons collectieve verleden. [...]

Financial Times

[...] Bush heeft [...] een belangrijk principe uiteengezet: geen enkel land, zelfs Rusland niet, kan de veiligheidsafspraken van het continent dicteren. Met andere woorden, voor elk land dat voldoet aan de voorwaarden moet het lidmaatschap van de NAVO mogelijk zijn. [...] Het nadeel van deze benadering is dat ze leidt tot een aantal lastige vragen, in het bijzonder ten aanzien van de positie van de Baltische staten en hun angst voor Rusland. Dit is waarom EU-leiders meer haast maken met met een uitbreiding van de Europese Unie dan uitbreiding van de NAVO. Daarom zijn de afspraken van Gotenburg om volgend jaar de onderhandelingen af te ronden met de kandidaat-toetreders ook toe te juichen.

Het betekent dat het lidmaatschap van de Europese Unie kan worden beschouwd als een zekerheidsgarantie voor voormalige staten van het Sovjet-rijk. Het is geen alternatief voor het NAVO-lidmaatschap. Maar het laat wel zien dat Europa zijn eigen bijdrage levert aan het opbouwen van een veiligheidsssysteem van na de Koude Oorlog.