Bouwstop Betuwelijn dreigt

De gemeente Zevenaar dreigt de bouw van de Betuwelijn op haar grondgebied stil te leggen. Door de aanleg van een tunnelbak voor de goederenspoorlijn is volgens de gemeente de grondwaterstand sterk gedaald, waardoor ruim tweehonderd nabijgelegen huizen dreigen te verzakken.

Als de Projectorganisatie Betuweroute, die in opdracht van NS de spoorlijn aanlegt, niet binnen een week een oplossing vindt voor de grondwaterdaling, laat Zevenaar de bouw stopzetten. ,,We moeten echt voorkomen dat zich hier een catastrofe voordoet'', zegt de Zevenaarse wethouder N. Klomp.

De gemeente wordt overspoeld met telefoontjes van verontruste inwoners. Met name bewoners van de nieuwbouwwijk Zonnemaat, de wijk die vlak naast de tunnelbak ligt, reageren geschrokken. Het grondwaterpeil staat volgens de gemeente Zevenaar al vier weken onder de kritieke grens van 8,9 meter boven NAP. Als er niets gebeurt, dreigt over twee weken een verzakking van de bodem op te treden.

De Projectorganisatie ontkent vooralsnog verband tussen de aanleg van de Betuweroute en de grote daling van de grondwaterstand. Een onderzoek hiernaar neemt naar verwachting nog enkele dagen in beslag.

De provincie Gelderland, die een vergunning voor het wegpompen van het grondwater heeft verstrekt, heeft de indruk dat de bouwers zich tot dusver aan de regels hebben gehouden. [Vervolg ZEVENAAR: pagina 6]

ZEVENAAR

Gemeente: uiterlijk woensdag oplossing

[Vervolg van pagina 1] Een woordvoerder van de provincie wijst erop dat het probleem ook veroorzaakt kan worden door de bijzondere bodemstructuur bij Zevenaar.

Wethouder Klomp: ,,Wij hebben voorlopig geen enkele boodschap aan de oorzaak. Eerst moeten we de zaak oplossen, dan kunnen we kijken naar de oorzaak. We moeten voorkomen dat hier een halve woonwijk wegzakt.''

In een overleg vanmiddag tussen de gemeente Zevenaar en de Projectorganisatie heeft de gemeente geëist dat de oplossing uiterlijk woensdag wordt aangedragen. Zevenaar voelt zich al lange tijd niet serieus genomen door de Projectorganisatie Betuweroute. Enkele weken geleden, toen het kritieke peil van het grondwater werd bereikt, reageerde de Projectorganisatie volgens de gemeente helemaal niet op ongeruste vragen vanuit de gemeente. ,,Het overleg gaat altijd moeizaam'', zegt wethouder Klomp. De werkzaamheden voor de Betuweroute bij Zevenaar zijn in januari ook al eens twee weken stilgelegd, nadat heiwerkzaamheden geluidsoverlast veroorzaakten.

De aanleg van de Betuwelijn is in 1998 begonnen en moet in 2005 klaar zijn. In het traject worden vijf tunnels aangelegd. De tunnel bij Zevenaar is de enige die vlak bij bebouwing wordt gegraven.