Autonomie nog ver weg op Antillen

Zes fractieleiders uit de Tweede Kamer hebben dit weekeinde op twee bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen een eendrachtige boodschap afgegeven: van zelfstandigheid of meer autonomie voor de bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen kan pas sprake zijn, als de Antillen eerst in hun huidige vorm hebben voldaan aan de bepalingen van het IMFakkoord, en financieel-bestuurlijk orde op zaken hebben gesteld.

St.Maarten streeft naar een status aparte naar Arubaans model, en Saba wil een grotere autonomie in de vorm van een soort `kroonkolonie' naar Brits voorbeeld.

De fractieleiders van PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie brengen een bezoek van een week aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Het standpunt van de fractieleiders is in overeenstemming met het beleid van de Nederlandse regering.

De fractieleiders hebben de politieke leiders van St.Maarten en Saba laten weten dat, als zij al over hun staatkundige toekomst willen praten, thans de staatsstructuur van de Nederlandse Antillen daarvoor het aangewezen forum is.