Voorkeur voor aanbod NS en KLM

De kans is groot dat de Nederlandse Spoorwegen en de KLM samen hogesnelheidstreinen laten rijden tussen Amsterdam en Brussel. De snelle verbinding moet in 2005 gereed zijn.

Het samenwerkingsverband van twee Nederlandse bedrijven heeft volgens de ministers Netelenbos (Verkeer) en Zalm (Financiën) het beste aanbod gedaan voor het vervoer over de nog aan te leggen HSL-Zuid.

Netelenbos gaat nu op korte termijn met het consortium NS/KLM verder onderhandelen over een contract dat de staat jaarlijks zo'n 220 miljoen gulden moet opleveren.

Een ander samenwerkingsverband waarin het Franse spoorwegbedrijf CGEA en ConneXXion deelnemen, zal volgens Netelenbos ,,gedurende de onderhandelingen in de wachtkamer worden geplaatst''. Een derde gegadigde met Deutsche Bahn en Arriva is definitief afgevallen. Eerder schorste de minister deze combinatie van deelname omdat de directie van Deutsche Bahn kritiek had geuit op de wijze van aanbesteden en de hoogte van de afdracht aan de staat in ruil voor de exploitatie. Aanvankelijk probeerde Netelenbos de exploitatie rechtstreeks aan de NS te gunnen door het bedrijf een exclusief bod te laten uitbrengen.

Dat was in 1999 maar het verzelfstandigde bedrijf kwam volgens de minister met een financieel zo onaantrekkelijke aanbieding dat het in de prullenbak verdween. Daarna deed Netelenbos de NS nog drie exploitatievoorstellen toekomen, maar daar zag het bedrijf op zijn beurt weer niks in.

Vervolgens werd tot een openbare aanbesteding besloten, waarbij een Nederlandse kandidaat gelet op de voorwaarden (onder meer: 'kennis van het Nederlandse spoorvervoer') een kleine voorsprong kreeg.

Begin vorige maand zijn de aanbiedingen bij het ministerie binnengekomen en vervolgens beoordeeld door onafhankelijke deskundigen en de adviesraad vervoer HSL-Zuid. De minister geeft geen informatie over de inhoud van het bod dat NS/KLM heeft uitgebracht.

De Tweede Kamer reageert overwegend positief. PvdA-Kamerlid Van Gijzel, de laatste maanden kritisch en ontevreden over de prestaties van de NS, toont zich nu ,,buitengewoon tevreden''. Hij zegt altijd gevreesd te hebben voor versnippering. ,,Nu blijft het spoor in Nederland één geheel. Dat is goed voor de reiziger. Het gaat toch met name om binnenlands vervoer'', aldus Van Gijzel. Ook VVD'er Hofstra is positief gestemd, maar houdt een slag om de arm. ,,Ik wil het uiteindelijke bod wel kunnen controleren.''