Verboden te gluren in vakantiehuisjes

De gemeente Harderwijk mag niet laten controleren of vakantiehuisjes stiekem permanent worden bewoond. Dat is gluren, oordeelde de rechter.

Harderwijk heeft een probleem. De gemeente moet permanente bewoning van de vele vakantiehuisjes bestrijden, maar de rechtbank in Arnhem verbood deze week de manier waarop Harderwijk de controle op dat woonverbod liet uitvoeren. De zaak was aangespannen door bewoners van vakantiehuisjes, die zich ergerden aan controles die het bureau MB-All voor Harderwijk uitvoert. De rechter oordeelde dat MB-All inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. Hij gelastte het bedrijf de controle te staken en de verzamelde gegevens terug te geven.

Met het vonnis in de hand hebben de bewoners nu een claim van 2,7 miljoen gulden ingediend bij de gemeente en MB-All. Hun advocaat, A. Kok, vertelt dat zijn cliënten zich behoorlijk in hun privacy aangetast voelden. De controleurs zouden dag en nacht naar de huisjes hebben geloerd en sommige gegevens konden ze alleen hebben verkregen via gluren door de brievenbus. ,,Ze hebben het over jassen die aan de kapstok hangen en wat voor schoenen er in de gang staan'', aldus Kok.

De Landelijke Vereniging voor Permanent Wonen kraaide victorie na het vonnis. ,,Die controles, daar lusten de honden geen brood van'', zegt coördinator M. van Roekel. ,,Ze gluren door ramen, klimmen over hekken en halen met hun 24-uurs controle trauma's naar boven bij mensen die de oorlog hebben meegemaakt.'' De LVPW wil dat gemeenten permanente bewoning van vakantiehuisjes toestaat en voelt zich door het vonnis gesterkt.

Het Harderwijkse hoofd bouwzaken bestrijdt die interpretatie. ,,De rechter stelt duidelijk dat het beleid van de gemeente niet ter discussie staat.'' De rechter had vooral formele bezwaren. MB-All moet zorgen voor een privacyreglement en de persoonsregistratie aanmelden bij de Registratiekamer, die toeziet op de bescherming van de privacy. ,,Wij dachten dat de gemeente de registratie moest regelen'', zegt directeur A. van Kraaikamp van MB-All. ,,Is dat niet zo, dan gaan we morgen naar de Registratiekamer.''

Dat van die oneigenlijke controlemethoden is allemaal gelogen, vindt de directeur. ,,Wij controleren van zonsop- tot zonsondergang. Waarom zouden wij 's nachts werken als de gemeente dat niet vraagt en het verboden is?'' MB-All heeft vooral 50-plussers in dienst, zegt hij. ,,Ziet u die al over hekken klimmen?'' De controleurs maken tevoren bekend dat ze komen kijken en ze schrijven gewoon op wat ze zien, aldus Van Kraaikamp. ,,Als er een papegaai voor het raam hangt, rapporteren ze dat. Die moet worden verzorgd en dat betekent dat er iemand is. Of beddengoed buiten. Als je er niet bent, laat je dat met het Nederlandse weer niet buiten hangen.''

MB-All werkt voor verschillende gemeenten in Gelderland. Geen ervan heeft haar opdracht ingetrokken, zegt Van Kraaikamp. ,,Ik krijg alleen maar telefoontjes dat we vooral door moeten gaan.''

    • Nelleke van der Heiden